Ετικέτες άρθρων: ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ

Ο Δήμαρχος συγκαλύπτει την ρυπογόνο λειτουργία του διυλιστηρίου. Απόλυτη σιγή για το θέμα τηρεί μέχρι σήμερα και ο αρμόδιος για τον έλεγχο του διυλιστηρίου Νομάρχης.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ (10/6/2009)

Περισσότερα»