Πολεοδομούν την εκτός σχεδίου Μαγούλα ανά ιδιοκτησία!

ΕΧΣ Π 01

 

Τον Ιούλιο του 2019 προεγκρίθηκε Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο της εταιρείας ΠΕΑΓΑΕ (Θυγατρική της Εθνικής Τράπεζας) , στην θέση «Πλακωτό» της Μαγούλας,  με απώτερο σκοπό να παρασχεθεί στην εταιρεία η δυνατότητα «υπεραξιοποίησης» του διαμορφωμένου – με αλλεπάλληλες αγορές εκτάσεων, από το 1988 έως σήμερα – ακινήτου της, εκτάσεως 1.127 στρ, και με σκοπό:  α) την μεγιστοποίηση της κτηριακής της υποδομής κατά επιπλέον τουλάχιστον 100.000 m2 (και με δυνατότητα μελλοντικής κτηριακής επέκτασης) έναντι των υφιστάμενων 112.000 m2! β)  την άρση των περιορισμών που τίθενται από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας  όσον αφορά στο μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτηρίων!  γ) την άρση των υπαγόμενων στις διατάξεις της Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ Αττικής) προστιθέμενων εκτάσεων 129 στρ.! δ) την μεταβολή των χαρακτηρισμών του αναρτημένου δασικού χάρτη ε) την αύξηση του συντελεστή κατ’ όγκον εκμετάλλευσης στο 4,2 από 3 κ.α

Μάλιστα στις 27 Ιουλίου έληξε η προθεσμία 30 ημερών της Δημόσιας Διαβούλευσης για την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) χωρίς η Δημοτική Αρχή να εισάγει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για γνωμοδότηση ούτε καν να εκφράσει δημόσια άποψη. Η Κίνηση Πολιτών ECOELEUSIS, στο πλαίσιο της διαβούλευσης υπέβαλε εγγράφως τις απόψεις της.

Το 1988, με Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, χορηγήθηκε στην ΑΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ έγκριση επέμβασης σε δασικές εκτάσεις, στην θέση «Πλακωτό» της Μαγούλας, επιτρέποντας την αλλαγή χρήσης δασικών εκτάσεων για την εγκατάσταση Αποθηκών του Διεθνούς Εμπορευματικού Κέντρου Αθηνών (ΔΕΚΑ). Οι όροι που είχαν τεθεί και δεν τηρήθηκαν ήταν: το σύνολο των υπό διαμόρφωση χώρων να μην υπερβεί το 20% του συνόλου των δασικών εκτάσεων και η εταιρεία να αναλάβει τη μέριμνα για τη συντήρηση, βελτίωση και επαύξηση της βλάστησης στις μη θιγόμενες δασικές εκτάσεις και στη δημιουργία πρασίνου με άλση και δενδροστοιχίες στις μη καταλαμβανόμενες από τις εγκαταστάσεις περιοχές.

Επιπλέον, το 1992, με Προεδρικό Διάταγμα, τροποποιήθηκαν οι ισχύοντες όροι και περιορισμοί δόμησης και καθορίστηκαν νέες χρήσεις γης και όροι δόμησης στην έκταση της εταιρείας, που είχε πλέον μετονομαστεί σε ΠΑΕΓΑΕ, επιφάνειας 998 στρ. Και πάλι είχαν τεθεί όροι που δεν τηρήθηκαν:  Τα υπό ανέγερση κτίρια και οι χώροι ελεύθερης αποθήκευσης – φόρτωσης – εκφόρτωσης πρέπει να απέχουν από τα όρια του γηπέδου δέκα (10 ) μέτρα για ανάπτυξη περιμετρικής ζώνης πρασίνου και, επιπλέον, η διαμόρφωση χώρου πρασίνου σε ποσοστό 25% τουλάχιστον του οικοδομήσιμου χώρου.

Είναι αυταπόδεικτο ότι με τα δύο νομοθετήματα το ακίνητο της ΠΑΕΓΑΕ «προικίστηκε» με ειδικά προνόμια χωρίς να τηρήσει κατ’ ελάχιστον τους όρους που έθεταν αυτά. Μάλιστα η ΣΜΠΕ του προτεινόμενου Σχεδίου ουδόλως προσεγγίζει με επάρκεια τους όρους των δύο διαταγμάτων και ιδιαίτερα το ποσοστό του πρασίνου που περιορίζεται στο 17% σε συνολική έκταση 803.133 m2!

Εκτός των άλλων επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι στο ακίνητο περιλαμβάνονται δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις, σύμφωνα με τον αναρτημένο  δασικό χάρτη ενώ προτείνεται η τμηματική οριοθέτηση του ρέματος Μεγάλο Κατερίνι το οποίο πλημμύρισε όλη την βιομηχανική ζώνη της Μαγούλας κατά την μεγάλη πλημμύρα της 27ης/06/2018. Η τμηματική οριοθέτησή του ρέματος  – και μάλιστα χωρίς έργο – σε τμήμα μήκους  600 μ. που διέρχεται από το ακίνητο της ΠΑΕΓΑΕ, δεν θα μειώσει τον κίνδυνο πλημμύρας  όσο εκκρεμεί η συνολική οριοθέτηση όλης της διαδρομής του, των 7 χλμ,  μέχρι την συμβολή του με τον Σαρανταπόταμο καθώς και η συνολική του διευθέτηση.  Ωστόσο, οι τεράστιες υφιστάμενες ασφαλτοστρωμένες επιφάνειες για την υπαίθρια αποθήκευση αυτοκινήτων  μειώνουν τον βαθμό κατείσδυσης των ομβρίων στον υπόγειο υδροφορέα με συνέπεια την επιβάρυνση του αποδέκτη γεγονός που ούτε καν προσεγγίζεται από την ΣΜΠΕ.

Κατά τα τελευταία 10 χρόνια οι Δημοτικές Αρχές ουδέποτε ανέλαβαν μια σοβαρή και συνεπή πρωτοβουλία για την επιβεβλημένη σύγχρονη αναθεώρηση αλλά και επέκταση του ΓΠΣ στα όρια της Μαγούλας. Ιδιαίτερα για την Βιοτεχνική και Βιομηχανική περιοχή, όπου έχουν εγκατασταθεί δραστηριότητες χωρίς τις στοιχειώδεις υποδομές, δίκτυα και εξυπηρετήσεις, δεν  κινήθηκε καν η διαδικασία εκπόνησης της αναγκαίας πολεοδομικής μελέτης ένταξης στο σχέδιο. Η περιοχή επλήγη από τις υπερχειλίσεις των ρεμάτων το 2018 με συνακόλουθες ζημιές.

magoula

 

Με απίστευτες μεθοδεύσεις, το 2018, η προηγούμενη Δημοτική Αρχή, εντελώς περιπτωσιακά και με σκοπό να λάβει χρήση βιομηχανική ένα οικόπεδο 4 στρ., προτάθηκε η «σημειακή» επέκταση των ορίων του ΓΠΣ της Μαγούλας κατά 85 στρέμματα και μάλιστα ελήφθη σχετική απόφαση από το ΔΣ και το θέμα βρίσκεται υπό εξέταση στο Υπουργείο.

Είχε την ευκαιρία τον περασμένο Ιούλιο η νέα Δημοτική Αρχή να ανταποκριθεί στην πρόσκληση του Υπουργείου Περιβάλλοντος εκδηλώνοντας το ενδιαφέρον της για την εκπόνηση μελέτης αναθεώρησης και επέκτασης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) της Μαγούλας και μάλιστα αδαπάνως για τον Δήμο. Δεν το έπραξε.

Ο κίνδυνος να «πολεοδομηθεί» η εκτός σχεδίου περιοχή της Μαγούλας φέτα – φέτα και ανά ιδιοκτησία βρίσκεται προ των πυλών. Το πολεοδομικό εργαλείο του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου θα αξιοποιηθεί για να προικιστούν με φαραωνικά προνόμια «φερόμενοι επενδυτές» χωρίς να συνεισφέρουν γη και χρήμα για την οργανωμένη πολεοδόμηση της περιοχής. Τα αιτήματα για περιπτωσιακές μεταβολές των χρήσεων γης και «σημειακές» τροποποιήσεις βροχηδόν θα καταφθάνουν στην Δημοτική Αρχή η  οποία χωρίς γραμμή πλεύσης κινδυνεύει, στην καλύτερη των περιπτώσεων, να αντιγράψει τους προκατόχους της. Έτσι, η πολεοδομική αναρχία θα συνεχιστεί και ο κύκλος της στρεβλής ανάπτυξης δεν θα κλείσει.

Η Μαγούλα έχει άλλες πολεοδομικές προτεραιότητες: ένα σύγχρονο αναθεωρημένο ΓΠΣ, στην επικράτειά της, που θα επιλύσει τα κραυγαλέα προβλήματα του οικιστικού ιστού (ούτε άδεια κομμωτηρίου δεν  μπορεί να εκδοθεί στο κέντρο της πόλης, ούτε νέος χώρος για το κορεσμένο νεκροταφείο ή για ένα απλό γυμναστήριο έχουν προβλεφθεί), που θα οργανώσει ορθολογικά τους υποδοχείς της βιοτεχνικής και βιομηχανικής δραστηριότητας (όχι εκεί που επιθυμεί ο κάθε κτηματίας ή ιδιοκτήτης αλλά εκεί που απαιτεί το δημόσιο συμφέρον), που θα βάλει φρένο στην περιπτωσιακή και αυθαίρετη χρήση, θα αποκαταστήσει τις κοίτες των καταπατημένων ρεμάτων, θα θωρακίσει τον οικιστικό ιστό, θα διαφυλάξει το υφιστάμενο πράσινο καθώς και την λιγοστή εναπομείνασα γεωργική γη.

Σχετικά chris

x

Δείτε επίσης

foto1 800x447 1

Πάνω από 2.000.000€ για την τελετή έναρξης κι άλλα τινά!

Σε προηγούμενο άρθρο μας επισημαίναμε ότι – ανεξαρτήτως του αισθητικού αποτελέσματος –  η τελετή έναρξης της φιλοξενίας του θεσμού της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας, στις αρχές του ...

IMG 20230211

Για μία νύχτα ή για καλύτερες μέρες; (Άρθρο του Χρήστου Χρηστάκη)

Ήταν τυχαία, άραγε, η επιλογή του κεντρικού γεγονότος της τελετής έναρξης της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας; Η ανέλκυση από το βυθό, με πλωτό γερανό, ενός  «φαλαινοειδούς» – ...