Ανοιχτή επιστολή στον Πρωθυπουργό για την ΠΥΡΚΑΛ

PYRKALH Πρωτοβουλία (#SavePyrkal) για την διάσωση της ΠΥΡΚΑΛ ως ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΤΟΠΟΥ και ΖΩΝΗΣ Ασφαλείας μεταξύ του διυλιστηρίου των ΕΛΠΕ και της πόλης της Ελευσίνας και των Εργατικών Κατοικιών Μάνδρας απέστειλε ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ προς τον Πρωθυπουργό κ. Κυρ. Μητσοτάκη με την οποία ζητείται να αναλάβει πρωτοβουλία για να ολοκληρωθεί άμεσα και με κάθε πρόσφορο τρόπο η διαδικασία χαρακτηρισμού της ΠΥΡΚΑΛ ως ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΤΟΠΟΥ και να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ώστε να διασωθεί η Βιομηχανική Κληρονομιά της πόλης – η οποία απειλήθηκε μόλις το 2017 με ολοκληρωτική ισοπέδωση! – καθώς και να εξυπηρετηθεί ο ζωτικής σημασίας χαρακτήρας της έκτασης ως ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.

Μέσω της Ιστοσελίδας https://savepyrkal.gr , όπου είναι αναρτημένη η ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ με το συνοδευτικό της υλικό,  δίνεται η δυνατότητα στον καθένα μας να στείλουμε την Επιστολή στον κ. Πρωθυπουργό.

 

Ολόκληρη η ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

 

[ Η ΠΥΡΚΑΛ ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ & ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Κύριε Πρωθυπουργέ,

Βασιζόμενοι στην δήλωσή σας κατά την διάρκεια της προεκλογικής επίσκεψής σας στην Ελευσίνα, ότι η πόλη δεν είναι φτωχός συγγενής και οφείλει να αναδείξει την πλούσια κληρονομιά της, πολιτιστική αλλά και βιομηχανική.

Απευθυνόμαστε σε σας, ζητώντας την παρέμβαση και στήριξή σας στο πάνδημο αίτημα της ΚΗΡΥΞΗΣ του συγκροτήματος της πρώην βιομηχανίας ΠΥΡΚΑΛ στην Ελευσίνα ως ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΤΟΠΟΥ και ορισμένων κτηρίων του ως μνημείων, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 27/06/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων (ΚΣΝΜ) και σας αναφέρουμε τα εξής:

Μετά το κλείσιμο του εργοστασιακού συγκροτήματος της ΠΥΡΚΑΛ στην Ελευσίνα το ακίνητο περιήλθε στην ιδιοκτησία των ΕΛΠΕ με σκοπό – κατά δήλωση του Προέδρου των ΕΛΠΕ ( Εφ. «ΤΟ ΒΗΜΑ», 7/5/2017) – την δημιουργία Ζώνης Ασφαλείας μεταξύ διυλιστηρίου και του αστικού ιστού των Δήμων Ελευσίνας και Μάνδρας.

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣΗ έκταση της ΠΥΡΚΑΛ διαθέτει τα χαρακτηριστικά «Ιστορικού Τόπου», όπως ακριβώς περιγράφονται στον Αρχαιολογικό Νόμο (στο άρθρο 2 παρ δ). Επιπρόσθετα, το συγκρότημα της ΠΥΡΚΑΛ Ελευσίνας – από τα τελευταία σωζόμενα συγκροτήματα της πρώτης και για δεκαετίες μοναδικής πολεμικής βιομηχανίας της χώρας – συγκεντρώνει ποικίλα χαρακτηριστικά, που το καθιστούν ένα μοναδικό και συνεκτικό ιστορικό σύνολο υλικής και άυλης κληρονομιάς, ένα βιομηχανικό μνημείο εθνικής εμβέλειας: κτίρια, μηχανολογικός εξοπλισμός, διάσπαρτο αρχειακό υλικό, τεχνογνωσία και μνήμη της εργασίας, όπως αυτή αποτυπώνεται στις προφορικές μαρτυρίες εργαζομένων ανδρών αλλά και γυναικών, που αποτελούσαν μεγάλο μέρος του εργατικού δυναμικού. Όλα τα παραπάνω, ενσωματωμένα στον ιστορικό τόπο της ΠΥΡΚΑΛ Ελευσίνας, αποτυπώνουν την κοινωνική, οικονομική, και βιομηχανική ιστορία, για οκτώ δεκαετίες της Ελευσίνας αλλά και της χώρας.

Μέσα από μια άψογη διαδικασία με 2 συνεδριάσεις και αυτοψία στο χώρο, το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων (ΚΣΝΜ) στις 27/6/2019 γνωμοδότησε υπέρ του Χαρακτηρισμού της έκτασης ως Ιστορικού Τόπου και υπέρ της κήρυξης 13 κτηρίων ως διατηρητέων μνημείων, γεγονός που ενσωματώθηκε σε Υπουργική Απόφαση (5/7/2019), η οποία δεν πρόλαβε να δημοσιευτεί στο ΦΕΚ λόγω εκλογών.

Η απόφαση αυτή έτυχε ευρείας αποδοχής από τις αναγνωρισμένου κύρους οργανώσεις προστασίας της Αρχιτεκτονικής και Βιομηχανικής Κληρονομιάς (ΜONUMENTA, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, το Ελληνικό Τμήμα ΙCOMOS, το Ελληνικό Τμήμα του ΤΙCCIH καθώς και του ΣΑΔΑΣ – Τμήμα Αττικής), οι οποίες με υπομνήματα και παρεμβάσεις τους κατά την διαδικασία υποστήριξαν το ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ: την κήρυξη του συγκροτήματος ως Ιστορικού Τόπου. Χαροποίησε ιδιαίτερα την κοινή γνώμη της Ελευσίνας και του Θριασίου, διότι αποτελεί φωτεινή εξαίρεση στις δεκάδες δυσμενείς αποφάσεις για την «πίσω αυλή της Αττικής», την Ελευσίνα και ολόκληρο το Θριάσιο, που έχουν ληφθεί διαχρονικά, από όλες ανεξαιρέτως τις Κυβερνήσεις.

ΟΜΩΣ, η μη δημοσίευση της εκδοθείσας απόφασης για τυπικούς λόγους (λόγω διενέργειας των εκλογών), και η υποβολή – κατά δήλωση της ηγεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού – ενστάσεων από τα ΕΛΠΕ, οδήγησαν την κα Υπουργό Πολιτισμού να ζητήσει νέα γνωμοδότηση για το θέμα από το ΚΣΝΜ.

Επειδή, τόσο το Δημοτικό Συμβούλιο Ελευσίνας με το από 20/11/2019 Ψήφισμά του, όσο και οι οργανώσεις προστασίας της Βιομηχανικής και Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς με επιστολές τους προς την κα Υπουργό Πολιτισμού, θεωρούν ότι δεν συντρέχει λόγος έκδοσης νέας γνωμοδότησης του ΚΣΝΜ, αφού η υπάρχουσα είναι πρόσφατη, ισχυρή, νόμιμη και επιστημονικά τεκμηριωμένη.

43223432 1715196028606484 490640574656597198 nΕπειδή η μη δημοσίευση για τυπικούς λόγους υπουργικής απόφασης δεν στερεί την δυνατότητα από την νέα πολιτική ηγεσία να την δημοσιεύσει με τις δικές της υπογραφές, γεγονός που θα αποδείκνυε την βούληση για μερική έστω άρση του επί δεκαετίες χαρακτηρισμού της Ελευσίνας ως της «πίσω αυλής» της Αττικής.

Και επειδή, ο χαρακτηρισμός του ακινήτου ως ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΤΟΠΟΥ δεν θίγει στο ελάχιστο τον σκοπό για τον οποίο περιήλθε το ακίνητο στα ΕΛΠΕ, δηλαδή την δημιουργία Ζώνης Ασφαλείας (SEVESO III)

Σας καλούμε, κύριε Πρωθυπουργέ,

Να αναλάβετε πρωτοβουλία για να ολοκληρωθεί άμεσα και με κάθε πρόσφορο τρόπο η διαδικασία χαρακτηρισμού της ΠΥΡΚΑΛ ως ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΤΟΠΟΥ και να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ώστε να διασωθεί η Βιομηχανική Κληρονομιά της πόλης – η οποία απειλήθηκε μόλις το 2017 με ολοκληρωτική ισοπέδωση! – καθώς και να εξυπηρετηθεί ο ζωτικής σημασίας χαρακτήρας της έκτασης ως ΖΩΝΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.

#SAVEPYRKAL – Ελευσίνα 4.12.2019 ]

Σχετικά chris

x

Δείτε επίσης

DSC01050 2 800x600 1

Ο Κόλπος της Ελευσίνας ως πηγή ζωής!

Μπορεί η δυναμική μας κινητοποίηση τον Ιούνιο να απέτρεψε προσωρινά την φορτοκεφόρτωση LNG (Yγροποιημένου Φυσικού Αερίου) στον ΚΡΟΝΟ και την διακίνησή του μέσω των οδών ...

pyrkal2

SAVEPYRKAL: Ψέματα και αλήθειες για την ΠΥΡΚΑΛ!

Με αφορμή την επίσκεψη της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη στην Ελευσίνα (Πέμπτη 6/10/2022) η Πρωτοβουλία SAVEPYRKAL για την διάσωση της ΠΥΡΚΑΛ ως ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΤΟΠΟΥ και Ζώνης ...