Απαράδεκτη – επιστρέφεται! Θα αφήσουμε την ιστορία να επαναληφθεί;

Για περισσότερο από 3 χρόνια δε χάνουμε ευκαιρία να επισημαίνουμε και να υπενθυμίζουμε:

α)  ότι ο Δήμος Ελευσίνας ασκώντας την πολεοδομική του αρμοδιότητα και με διεκδικητικό πνεύμα πρέπει να έχει τον πρώτο λόγο για την μελλοντική χρήση του ακινήτου της ΠΥΡΚΑΛ που παρεμβάλλεται μεταξύ του διυλιστηρίου και της πόλης.

β) ότι τα 452 στρέμματα της ΠΥΡΚΑΛ είναι το πεδίο στο οποίο πρέπει να λάβουν χώρα επανορθωτικές για το περιβάλλον πράξεις των ΕΛΠΕ, του νέου ιδιοκτήτη του χώρου ο οποίος με ευτελές τίμημα 25,7 εκ. € απέκτησε την γειτνιάζουσα του διυλιστηρίου αλλά και του οικισμού έκταση.

γ) ότι η ενίσχυση της Ασφάλειας με τη νομοθετική κατοχύρωση Ζώνης Ασφαλείας και η ύψωση ενός πραγματικού φράγματος πρασίνου (την ασπίδα πρασίνου που έχουν ανάγκη το Μπλόκο, οι Εργατικές Κατοικίες, η Ελευσίνα ολόκληρη, η Μαγούλα και η Μάνδρα) είναι αδιαπραγμάτευτη, ενώ η αφαίρεση του υφιστάμενου υψηλού πρασίνου στο ακίνητο αδιανόητη.

δ)  ότι η εδαφική έκταση αποτελεί τοπόσημο της βιομηχανικής ιστορίας της πόλης, από τις απαρχές του προηγούμενου αιώνα έως σήμερα και το ξεχωριστό κτιριακό του απόθεμα μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί για να στεγάσει – εκτός από την ιστορία του εργοστασίου και των εργαζομένων του – σύγχρονες λειτουργίες και δραστηριότητες της πόλης, να συμπληρώσει τις ελλείπουσες υποδομές του Δήμου στον τομέα της Οργάνωσης των Υπηρεσιών, της Καθαριότητας, της Ανακύκλωσης, του Πολιτισμού και του Αθλητισμού, της Πολιτικής Προστασίας κ.α. Στο πλαίσιο αυτό η απορρόφηση των 21 εργαζόμενων της ΠΥΡΚΑΛ από τα ΕΛΠΕ αποτελεί στοιχειώδη κοινωνική επανόρθωση άρρηκτα συνδεδεμένη με την περιβαλλοντική επανόρθωση και

ε) ότι όλα αυτά πρέπει να αποτυπωθούν με σαφήνεια σε ένα αναθεωρημένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) του Δήμου μαζί με άλλες σύγχρονες ρυθμίσεις και ότι η σαφής αποτύπωσή τους αποτελεί την ελάχιστη δυνατή  εγγύηση που μπορεί να παράσχει η Κυβέρνηση απέναντι σε οποιαδήποτε μελλοντική επιβουλή για τον χώρο.

Επιπλέον, σε συνεργασία με την MONUMENTA (Αστική μη Κερδοσκοπική εταιρεία για την προστασία της Φυσικής και Αρχιτεκτονικής κληρονομιάς) καταθέσαμε τον περασμένο Αύγουστο στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού φάκελο με υλικό τεκμηρίωσης για τον χαρακτηρισμό του ακινήτου ως ιστορικού τόπου και πολλών κτιρίων ως μνημείων. Ήδη το θέμα οδεύει προς το Κεντρικό Συμβούλιο Νεώτερων Μνημείων. Την προστασία του χώρου της ΠΥΡΚΑΛ έχουν επίσης ζητήσει το Ελληνικό Τμήμα του ICOMOS (Διεθνούς Συμβουλίου Μνημείων και Τοποθεσιών), ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ περιβάλλοντος και πολιτισμού καθώς και ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων ΣΑΔΑΣ -ΠΕΑ.

Σύμφωνα με το νόμο ο Δήμαρχος εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Σε όλο αυτό το διάστημα ο Δήμαρχος κωφεύει επιδεικτικά, περιφρονεί το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο δεν έχει συγκληθεί για να εκφράσει τις θελήσεις του για την μελλοντική χρήση της περιοχής και να ορίσει κατευθυντήριες γραμμές (παρά μόνο παρεμπιπτόντως και ακροθιγώς). Ουδέποτε προσκάλεσε την Διοίκηση των ΕΛΠΕ ενώπιον του Δημ. Συμβουλίου. Αντίθετα, επιδόθηκε σε κατ’ ιδίαν συναντήσεις με την Διοίκηση των ΕΛΠΕ στο πλαίσιο των πελατειακών σχέσεων που έχει συνάψει. Κατά καιρούς διέρρεαν διάφορα «σχέδια των ΕΛΠΕ» ενώ ο Δήμος παρέμενε χωρίς δικό του σχέδιο!  Τον Ιανουάριο του 2018 αποτρέψαμε την ολοσχερή ισοπέδωση του ακινήτου, καθώς οι άδειες που εξέδωσε Υπηρεσία του Δήμου για την κατεδάφιση 140 κτιρίων της ΠΥΡΚΑΛ ανακλήθηκαν! Υποτίθεται ότι ο Δήμαρχος της πόλης ούτε καν είχε αντιληφθεί ότι Υπηρεσία του είχε εκδώσει αυτές τις Άδειες…

Στην εκπνοή της πενταετούς θητείας της η Δημοτική Αρχή, εσπευσμένα, την Δευτέρα 4 Μαρτίου, προσκάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου για να γνωμοδοτήσει «επί των απόψεων των ΕΛΠΕ» για το ακίνητο της ΠΥΡΚΑΛ. Εμφάνισε μάλιστα με καθυστέρηση ενός μήνα Επιστολή (εδώ) του Προέδρου των ΕΛΠΕ μαζί με χάρτη που απεικόνιζε «Πρόταση των ΕΛΠΕ», την οποία μάλιστα ο Δήμαρχος ενώπιον  του ενιστάμενου Δημοτικού Συμβουλίου όχι μόνο υιοθέτησε, αλλά την εμφάνισε και ως νίκη της πόλης και της κοινωνίας! Μάλιστα, η πρόταση αυτή με περισσή σπουδή θα εισαγόταν άμεσα και στο Δημ. Συμβούλιο για λήψη απόφασης!

Με την πρόταση των ΕΛΠΕ 332 στρέμματα αποκτούν βιομηχανική χρήση «για εγκαταστάσεις συμπληρωματικές του διυλιστηρίου και για την εύρυθμη λειτουργία του»!.. Το ανατολικό πράσινο του χάρτη δεν είναι υφιστάμενο και ανήκει σε άλλες ιδιοκτησίες (Λατομεία)…

Ιδού, συνοπτικά,  η «Πρόταση» των ΕΛΠΕ και του Δημάρχου:

  • Να αναθεωρηθεί το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου ώστε να θεσμοθετηθεί Βιομηχανική Χρήση μέσης και χαμηλής όχλησης ή βιομηχανικό πάρκο σε 332 στρ., δηλαδή στο 74% του ακινήτου (κτίρια γραφείων / αποθηκών, συνεργεία , φωτοβολταϊκά κ.α ) με συντελεστή δόμησης 1,2 και «λοιπές παρεμφερείς εγκαταστάσεις συμπληρωματικές της λειτουργίας των διυλιστηρίων» ή «αναγκαίες για την εύρυθμη λειτουργία του διυλιστηρίου χρήσεις»!
  • Να καταργηθεί η περιμετρική ζώνη πρασίνου 68 στρ. «ώστε να υπάρχει άμεση επαφή του διυλιστηρίου με το τμήμα αυτό».
  • Σε «αντάλλαγμα», θα παραχωρηθεί η χρήση για 10 χρόνια έκτασης 109 στρ. (δηλ. 24%) (μετά την απορρύπανσή της) με τα κτίριά της στο βόρειο τμήμα του ακινήτου. Η δεκαετής παραχώρηση αίρεται αν η θεσμοθέτηση βιομηχανικής χρήσης στο 75% δεν γίνει αποδεκτή! Αν η πρόταση των ΕΛΠΕ γίνει αποδεκτή, η εν λόγω έκταση θα μεταβιβαστεί στο Δήμο, όταν το ακίνητο ενταχθεί στο σχέδιο. Επίσης, η δεκαετής παραχώρηση αίρεται ακόμα κι αν η πολεοδομική μελέτη προτείνει άλλη ρύθμιση ακόμα και με βιομηχανική χρήση!
  • Τέλος, τα ΕΛΠΕ θα συζητήσουν με τον Δήμο την ενοικίαση χώρου 10 στρεμ. για την εγκατάσταση από τον Δήμο «συστήματος  κομποστοποίησης»

Μπροστά στην γενικότερη κατακραυγή, τρεις ημέρες μετά, την Πέμπτη 7 Μαρτίου, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, ανέβαλε την συζήτηση του θέματος. Ωστόσο ο Δήμαρχος επιμένει… Πασχίζει να λάβει μια τόσο σοβαρή απόφαση στην εκπνοή της θητείας του και έως την 26η Απριλίου. Για πολλοστή φορά είναι εκτεθειμένος.

Είναι παντελώς αβάσιμοι, ανυπόστατοι και εκ του πονηρού οι ισχυρισμοί που διατυπώνονται από στελέχη του Δήμου και από τον ίδιο τον Δήμαρχο ότι – τάχατες – ο Δήμος δεν έχει την αρμοδιότητα πολεοδομικού σχεδιασμού και ότι τα ΕΛΠΕ  μπορούν να προσδώσουν στο ακίνητο ό,τι χρήση θέλουν  και να πολεοδομήσουν τον χώρο αγνοώντας το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου.

Σπεύδουν τώρα να παραγγείλουν στον Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας να ετοιμάσει θετική εισήγηση για το θέμα, ώστε η «Πρόταση των ΕΛΠΕ» να εμφανιστεί ότι, τάχατες, έτυχε της επεξεργασίας των Υπηρεσιών του Δήμου και όχι των προσωπικών διαβουλεύσεων του Δημάρχου με την εταιρεία. Δεν θεωρούμε ότι ο κ. Βραχάλης θα χάσει την σοβαρότητά του, ούτε θα αναλάβει ευθύνες που δεν του αναλογούν.

Το ιστορικό ανάλογο.

  • Τον Ιούλιο του 1989 η ΠΕΤΡΟΛΑ (νυν ΕΛΠΕ ΒΕΕ) εξαγόρασε τα 120 στρ. περίπου της πρώην Υαλουργίας ΟWENS η οποία είχε κλείσει. Θέλοντας να κατευνάσει τις τοπικές ανησυχίες αλλά  και τις αντιδράσεις της ίδιας της ΠΥΡΚΑΛ – η οποία κυριεύτηκε από τον φόβο μιας πιθανής επέκτασης του διυλιστηρίου προς τα δυτικά της – αλλά και των εργαζομένων της οι οποίοι πραγματοποίησαν κατάληψη του χώρου, ο τότε Υπουργός Βιομηχανίας Αν. Πεπονής εγγράφως (εδώ)στις 4.2.1990 διαβεβαίωνε:

«Η Πολιτική Διοίκηση του Υπουργείου ουδεμία θα επιτρέψει επέκταση εγκαταστάσεων της ΠΕΤΡΟΛΑ στους χώρους της εξαγορασθείσας Εταιρείας OWENS παρά μόνο εάν αφορά σε κατασκευές γραφείων για στέγαση προσωπικού».

Δέκα χρόνια μετά η εταιρεία ζήτησε αδειοδότηση, με διαδοχικές παρεκκλίσεις,  νέου επεκτατικού σχεδίου στα 120 στρέμματα. Με μεγάλες κινητοποιήσεις της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΩΝΑ τα σχέδια ακυρώθηκαν το 2004. Όλοι γνωρίζουν πλέον με ποιες μεθόδους και κάτω από ποιες συνθήκες η εταιρεία (ως ΕΛΠΕ ΒΕΕ πλέον) επανήλθε το 2007 και υλοποίησε την γιγάντια επέκταση…

  • Το Απρίλιο του 2017 τα ΕΛΠΕ αγοράζουν το ακίνητο της ΠΥΡΚΑΛ, η οποία έχει ήδη κλείσει. Ένα μήνα μετά (7/5/2017) με δήλωσή του (εδώ) στην εφημερίδα «ΤΟ ΒΗΜΑ» ο Πρόεδρος των ΕΛΠΕ Στ.  Τσοτσορός εξηγούσε τον λόγο της αγοράς:

«Αποκτήσαμε από την Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα την έκταση 452 στρεμμάτων όπου βρισκόταν το εργοστάσιο της Πυρκάλ, το οποίο μεταφέρθηκε. Το κόστος μαζί με τα έξοδα κατεδάφισης και καθαρισμού θα ανέλθει στα 26 εκατ. ευρώ. Η αγορά έγινε για να δημιουργήσουμε μια νεκρή ζώνη μεταξύ του διυλιστηρίου και του αστικού ιστού των Δήμων Μάνδρας και Ελευσίνας. Ίσως στο μέλλον ανεγείρουμε στην έκταση κάποιο κτίριο διοίκησης των ΕΛΠΕ. Υπάρχουν και κάποιες προτάσεις για μια ανάπτυξη πρασίνου ήπιας χρήσης στο παραλιακό μέτωπο της Ελευσίνας. Όλα όμως είναι πρόωρα».

Η παροιμιώδης αναξιοπιστία της Πολιτείας και της εταιρείας σε όλο της το μεγαλείο: Τι σχέση έχει άραγε το προτεινόμενο Σχέδιο με την Επιστολή του Προέδρου των ΕΛΠΕ με την παραπάνω δήλωσή του την οποία ο Δήμαρχος ουδόλως αξιοποίησε;

Το 2017 ο Δήμαρχος – ερήμην του Δημοτικού Συμβουλίου – υπέγραψε Μνημόνιο με τα ΕΛΠΕ για την διέλευση νέων  αγωγών καυσίμων μέσα στον σιδηροδρομικό διάδρομο για την διασύνδεση των δύο διυλιστηρίων. Τώρα εκχωρεί την αρμοδιότητα του πολεοδομικού σχεδιασμού στην εταιρεία και με το προτεινόμενο σχέδιο προορίζει το 74% του ακινήτου της ΠΥΡΚΑΛ ως ζωτικό χώρο του διυλιστήριου και διευρύνει τα όριά του έως την οδό Πλάτωνος στο Μπλόκο!

Έχουμε ενημερώσει όλους τους υποψήφιους Δημάρχους, ενώ ήδη εκδηλώνονται αντιδράσεις από αιρετούς και συμπολίτες. Ας μην παραλείψουμε να ρωτήσουμε κάθε υποψήφιο αιρετό «ποιά είναι η θέση σου;» για το θέμα. Η αντίδραση των συμπολιτών μας πρέπει αυτή την φορά να είναι καταλυτική! Καθαρά και ξάστερα: το ακίνητο της ΠΥΡΚΑΛ αποτελεί ζωτικό χώρο της πόλης. Η Επιστολή επιστρέφεται ως απαράδεκτη!

Δε θα επιτρέψουμε να επαναληφθεί η ίδια ιστορία!  Είναι ευκαιρία να εφαρμοστούν την πράξη παραδείγματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και υποχρέωσης για την διεκδίκηση ενός βιώσιμου μέλλοντος. Για τις επόμενες γενιές μιλάμε…

Σχετικά chris

x

Δείτε επίσης

Άρχισε η κατεδάφιση σε βιομηχανικό κτήριο του ΙΡΙΣ.

  Από την Δευτέρα 23/8/2021, στο πλαίσιο εργολαβίας του Δήμου, κατεδαφίζεται το επιβλητικό βιομηχανικό κτήριο (παραγωγή βερνικιών και συσκευαστήριο) του ΙΡΙΣ. Δεν εξαντλήθηκαν οι προσπάθειες ...

Ecoeleusis: Για φλέγοντα θέματα στο Δήμαρχο

  Συνάντηση αντιπροσωπείας της Κίνησης Πολιτών Ecoeleusis με τον Δήμαρχο Ελευσίνας πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 30/7/2021. Κατά την συνάντηση η αντιπροσωπεία επεσήμανε στον Δήμαρχο τα εξής: ...

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Χρησιμοποιούμε cookies για τους ακόλουθους σκοπούς:Τα απαραίτητα cookies – αυτά τα cookies απαιτούνται για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μερικά σημαντικά χαρακτηριστικά στον ιστότοπό μας, όπως η σύνδεση. Αυτά τα cookies δεν συλλέγουν προσωπικά στοιχεία. Μπισκότα λειτουργικότητας – αυτά τα cookies παρέχουν λειτουργικότητα που κάνει τη χρήση της υπηρεσίας μας πιο βολική και κάνει δυνατή την παροχή πιο εξατομικευμένων δυνατοτήτων. Για παράδειγμα, μπορεί να θυμούνται το όνομά σας και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε φόρμες σχολίων, ώστε να μην χρειάζεται να εισάγετε ξανά αυτές τις πληροφορίες την επόμενη φορά που σχολιάζετε. Τα cookie του Analytics – αυτά τα cookie χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση της χρήσης και των επιδόσεων του ιστότοπου και των υπηρεσιών μας Διαφημιστικά cookies – αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την προβολή διαφημίσεων που σχετίζονται με εσάς και τα ενδιαφέροντά σας. Επιπλέον, χρησιμοποιούνται για να περιορίσουν τον αριθμό των φορών που βλέπετε μια διαφήμιση. Τοποθετούνται συνήθως στην ιστοσελίδα μέσω διαφημιστικών δικτύων με την άδεια του διαχειριστή του ιστοτόπου. Αυτά τα cookie θυμούνται ότι έχετε επισκεφθεί έναν ιστότοπο και οι πληροφορίες αυτές μοιράζονται με άλλους οργανισμούς, όπως διαφημιστές. Συχνά τα cookie στόχευσης ή διαφήμισης θα συνδέονται με τη λειτουργικότητα του ιστότοπου που παρέχεται από τον άλλο οργανισμό. Μπορείτε να καταργήσετε τα cookies που είναι αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης. Εναλλακτικά, μπορείτε να ελέγξετε ορισμένα cookies τρίτου μέρους χρησιμοποιώντας μια πλατφόρμα βελτίωσης της ιδιωτικής ζωής, όπως optout.aboutads.info ή youronlinechoices.com. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies, δείτε εδώ: allaboutcookies.org.Χρησιμοποιούμε το Google Analytics για να μετρήσουμε την επισκεψιμότητα στον ιστότοπό μας. Η Google έχει τη δική της Πολιτική Απορρήτου την οποία μπορείτε να ελέγξετε εδώ. Εάν θέλετε να εξαιρεθείτε από την παρακολούθηση από το Google Analytics, επισκεφθείτε τη σελίδα στο Google Analytics opt-out page.

Κλείσιμο