Καταπέλτης η Έκθεση των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος για την Βλύχα! Ο κύβος ερρίφθη…

DSC08287Καταπέλτης η Έκθεση των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος για τις απορρίψεις αποβλήτων στην εκβολή του ρέματος Σούρες και στην προβλήτα του Όρμου της Βλύχας. Η αυτοψία πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο ύστερα από διαδοχικές Αναφορές μας προς κάθε αρμόδια Αρχή καθώς και σχετικού αιτήματος του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ελευσίνας για την διερεύνηση των καταγγελιών μας.

Η Έκθεση όχι μόνο διαπιστώνει τα καταγγελλόμενα αλλά επισημαίνει όλες τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν για την άρση των επεμβάσεων στην φυσική εκβολή του ρέματος Σούρες στην Βλύχα  καθώς και την άσκηση νόμιμων δραστηριοτήτων στον προβλήτα του Οργανισμού Λιμένα Ελευσίνας (ΟΛΕ).

Ο μακρύς πίνακας αποδεκτών (προς ενέργεια) της Έκθεσης αρχίζει με τον ΟΛΕ – ο οποίος χαρακτηρίζεται ως υπεύθυνος «για τις κατά παραγγελία του η μη επεμβάσεις επί της χερσαίας ζώνης λιμένα» και ως αρμόδιος να αναλάβει δράση αποκατάστασης της περιβαλλοντικής ζημιάς – και τελειώνει με την αναφορά των αξιόποινων πράξεων στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

Στην Έκθεσή τους οι Επιθεωρητές αφού κάνουν εξονυχιστική περιγραφή όλων των ευρημάτων επί της ακτογραμμής επισημαίνουν ότι η άσκηση δραστηριότητας κατασκευής και λειτουργίας προβλήτα φορτοεκφόρτωσης εμπορευμάτων υπόκειται καταρχήν σε περιβαλλοντική και ακολούθως σε λειτουργική αδειοδότηση τις οποίες ο ΟΛΕ δεν διαθέτει  και για τον σκοπό αυτό έχει βεβαιωθεί από το 2017 παράβαση και εισήγηση επιβολής προστίμου. Επιπλέον, στην Έκθεση επισημαίνονται και τα εξής σημαντικά:

DSC06941«Η ως άνω διαπιστωθείσα ανεξέλεγκτη διάθεση στερεών Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων αναμεμειγμένων  με Αστικού τύπου και άλλα απόβλητα και μάλιστα σε προστατευόμενο φυσικό αποδέκτη (ρέμα) και σε ζώνη αιγιαλού – παραλίας απαγορεύεται βάσει της παρ. 5 του άρθρου 12 του Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α) και των άρθρων 14 και 29 του Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α), έχει προκαλέσει υποβάθμιση του ρέματος, της παράκτιας περιοχής και του τοπίου γενικότερα.

Ειδικότερα, η επέκταση του όρμου Βλύχας και η διαμόρφωση προβλήτα επ’ αυτού, με φερτά υλικά και απόβλητα χωρίς τις απαιτούμενες μελέτες εγκρίσεις και άδειες και η επαναλαμβανόμενη ανεξέλεγκτη διάθεση στερεών αποβλήτων (ΑΕΚΚ, ΑΣΑ και άλλα), επί της έκτασης έχει αλλοιώσει σημαντικά το φυσικό σχηματισμό του Όρμου Βλύχας και το δέλτα του ρέματος Σούρες και παρεμποδίζει την απορροή του στη θάλασσα.

Οι ανωτέρω αυθαίρετες επεμβάσεις και το μπάζωμα του Όρμου, πολλώ δε μάλλον με απόβλητα έχουν μεταβάλει δραστικά την έκταση και μορφολογία του, την ακτογραμμή και την ακτομηχανική της περιοχής, έχουν περιορίσει την πρόσβαση στην ακτή και τη θάλασσα, έχουν περιορίσει την ορατότητα από και προς τη θάλασσα, έχουν υποβαθμίσει αισθητικά το τοπίο, ελοχεύει σοβαρός κίνδυνος ρύπανσης των θαλάσσιων υδάτων με τα εκπλύματα/εκχυλίσματα των αποβλήτων που καταλήγουν στη θάλασσα, και συνακόλουθα υποβαθμίζουν διαρκώς την φυσική, χημική, οικολογική κατάσταση του κόλπου και απαξιώνουν τις λειτουργίες που επιτελεί και τις υπηρεσίες που είναι συνδεδεμένες με το φυσικό πόρο.

Το δε μπάζωμα στην εκβολή του ρέματος Σούρες εγκυμονεί σοβαρό κίνδυνο περαιτέρω έμφραξης που σε περίπτωση αυξημένης ροής/παροχής θα επιφέρει άνοδο της στάθμης στο εγκιβωτισμένο τμήμα με πιθανή υπερχείλιση και πλημμύρα στις ανάντη κατοικημένες περιοχές. Η ως ανωτέρω διαπιστωθείσα δυσμενής μεταβολή φυσικού πόρου και υποβάθμιση υπηρεσιών συνδεδεμένων με αυτόν συνιστά κατά την έννοια του άρθρου 3 του ΠΔ. 148/2009 (ΦΕΚ 190/Α) απειλή πρόκλησης περιβαλλοντικής ζημίας και άμεση απειλή πρόκλησης περαιτέρω ζημίας, που προκαλείται από την άσκηση επαγγελματικών δραστηριοτήτων που απαριθμούνται στο Παράρτημα 111 του άρθρου 21 του ΠΔ 148/2009, ανεξάρτητα από υπαιτιότητα του Φορέα εκμετάλλευσης και συνεπώς πρέπει να αναληφθεί δράση αποκατάστασης κατά το άρθρο 13 του ΠΔ 148/2009».

DSC01300Σύμφωνα με την Έκθεση,  ο ΟΛΕ, «υπεύθυνος  για τις κατά παραγγελία του ή μη επεμβάσεις επί της χερσαίας ζώνης λιμένα», είναι αρμόδιος για να προβεί τάχιστα στις παρακάτω ενέργειες:

α) την περιβαλλοντική αδειοδότηση του προβλήτα της Βλύχας και την λειτουργική αδειοδότησή του

β) την διαρκή επιτήρηση και φύλαξη του χώρου ευθύνης του και

γ) στην λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων πρόληψης, την εξυγίανση και αποκατάσταση του Όρμου Βλύχας και της εκβολής του ρέματος Σούρες στην προτέρα κατάσταση, με απομάκρυνση και νόμιμη διαχείριση των αποτεθειμένων αποβλήτων και θεραπεία των λοιπών επεμβάσεων, βάσει σχετικής μελέτης του άρθρου 9, που θα υποβληθεί προς έγκριση στην αρμόδια Αρχή του άρθρου 6, παρ. 1β του ΠΔ 148/2009, ήτοι την Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.Σχ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».

Ο κύβος ερρίφθη!

Είναι φανερό ότι το καθεστώς πλήρους ασυδοσίας και ανομίας στον Όρμο της Βλύχας πρέπει να τερματιστεί. Επιβάλλεται ο ΟΛΕ να αλλάξει άμεσα προσανατολισμό και στοχεύσεις ακολουθώντας νόμιμες οδούς. Αποκαθιστώντας  τις περιβαλλοντικές ζημιές που έχει προκαλέσει στο δυτικό όριο του παράκτιου μετώπου της πόλης και συμβάλλοντας στην εξυγίανσή του. Ελευθερώνοντας την Βλύχα από τα επικίνδυνα, επιβλαβή και τα κατασχεμένα  σαπιοκάραβα που έχει συσσωρεύσει, εξουδετερώνοντας την περιβαλλοντική βόμβα του ημιδιαλυμένου κουφαριού «SLOPS», αποκαθιστώντας την ανεμπόδιστη εκβολή του ρέματος Σούρες,  απομακρύνοντας όλες τις αποθέσεις στερών αποβλήτων και ασκώντας νόμιμη δραστηριότητα στον προβλήτα.

20171207 125621Η αναβίωση σχεδίων στρεβλής ανάπτυξης του παρελθόντος με το Master Plan του ΟΛΕ που προβλέπει ολική εξαφάνιση του Όρμου εκτός από παράλογη είναι και παράνομη. Η άμεση εγκατάλειψη του φαραωνικού σχεδίου ολικής επιχωμάτωσης 240 και πλέον στρεμμάτων θάλασσας είναι εκ των ων ουκ άνευ.  Οι κατευθύνσεις του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου για τον χαρακτήρα αλλά και τον προσδιορισμό της νέας θέσης ενός βιώσιμου λιμένα είναι σαφείς.

Δεν νοείται επανακαθορισμός της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα χωρίς να περιλαμβάνει:

Α) Την απόδοση στον Δήμο του τμήματος του παράκτιου μετώπου της πόλης από την Δυτική πύλη του ΤΙΤΑΝΑ έως τον υφιστάμενο προβλήτα της Βλύχας.

Β) Την απόδοση στον Δήμο της λωρίδας Χερσαίας Ζώνης Λιμένα 10 στρ. στο Καλυμπάκι.

Γ)  Την απόδοση του αναπλασμένου τμήματος από τον προβλήτα της πρώην Αμερικάνικης Βάσης έως την ανατολική πύλη του ΤΙΤΑΝΑ (έμπροσθεν του Παλαιού Ελαιουργείου, χώρου διεξαγωγής των ΑΙΣΧΥΛΕΙΩΝ).

Ο Υπουργός Ναυτιλίας άλλαξε και γνωρίζει. Η Δημοτική Αρχή έχει άλλες προτεραιότητες. Τον λόγο έχει η Κυβέρνηση.

___________

Ολόκληρη η Έκθεση  των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος και το Παράρτημα της.

Οι Αναφορές της Κίνησης Πολιτών ECOELEUSIS προς τις Αρχές ΕΔΩ και ΕΔΩ

Το αίτημα του Κεντρικού Λιμεναρχείου προς τις Αρχές περί διερεύνησης της καταγγελίας μας ΕΔΩ

 

 

Σχετικά chris

x

Δείτε επίσης

foto1 800x447 1

Πάνω από 2.000.000€ για την τελετή έναρξης κι άλλα τινά!

Σε προηγούμενο άρθρο μας επισημαίναμε ότι – ανεξαρτήτως του αισθητικού αποτελέσματος –  η τελετή έναρξης της φιλοξενίας του θεσμού της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας, στις αρχές του ...

IMG 20230211

Για μία νύχτα ή για καλύτερες μέρες; (Άρθρο του Χρήστου Χρηστάκη)

Ήταν τυχαία, άραγε, η επιλογή του κεντρικού γεγονότος της τελετής έναρξης της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας; Η ανέλκυση από το βυθό, με πλωτό γερανό, ενός  «φαλαινοειδούς» – ...