ΕΛΠΕ: Σταθμός βυτιοφόρων Υγραερίων στην Ελευσίνα, δεξαμενές υγραερίων και επέκταση προβλήτα στον Ασπρόπυργο!

bnm1Χωρίς διαδικασίες διαβούλευσης – με απλή ενημέρωση κοινού –  μέσα στο 2018, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), αδειοδότησε την κατασκευή νέας μονάδας στο διυλιστήριο των ΕΛΠΕ στην Ελευσίνα: Σταθμό Φόρτωσης βυτιοφόρων οχημάτων με Υγραέρια. Ταυτόχρονα αδειοδότησε την μεταφορά και επεξεργασία των υγρών αποβλήτων των δεξαμενών των Μεγάρων στην Ελευσίνα, καθώς και την αποθήκευση και επεξεργασία στις μονάδες κλασματικής απόσταξης επικίνδυνων ελαιωδών αποβλήτων.

Επιπλέον, χωρίς διαδικασίες διαβούλευσης – με απλή ενημέρωση κοινού – το ΥΠΕΝ προχωρεί τις διαδικασίες αδειοδότησης  για την εγκατάσταση 3 νέων δεξαμενών Αποθήκευσης Υγραερίων αλλά και Επέκτασης και Αναβάθμισης του Παλαιού Προβλήτα του διυλιστηρίου των ΕΛΠΕ στον Ασπρόπυργο.

Η αρμόδια περιβαλλοντική Αρχή έκρινε ότι δεν επέρχεται ουσιαστική μεταβολή των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την λειτουργία των έργων οπότε δεν χρειάζεται να γίνει διαβούλευση στην οποία θα συμμετάσχει το κοινό!

Τα επιβαλλόμενα από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία έργα συμμόρφωσης των διυλιστηρίων με τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές (ΒΔΤ) – η οποία ετέθη σε ισχύ από τον περασμένο Οκτώβριο – χρησιμοποιούνται σκόπιμα ως περιτύλιγμα του φακέλου αδειοδότησης.

Τα προς πώληση ΕΛΠΕ πρέπει να έχουν όλες τις Άδειες στα χέρια τους!

Πιο συγκεκριμένα:

1)    Σταθμός Φόρτωσης Βυτιοφόρων Οχημάτων με Υγραέρια στην Ελευσίνα.

bnm00Αδειοδοτήθηκε  η κατασκευή νέας μονάδας στην Ελευσίνα,  Σταθμού Φόρτωσης Βυτιοφόρων Οχημάτων με Υγραέρια, δυναμικότητας 180.000 κ.μ ανά έτος, με σκοπό να διευκολυνθούν διαδικασίες μεταφοράς υγραερίων μεταξύ των διυλιστηρίων Ελευσίνας και Ασπροπύργου καθώς και εμπορίας και διακίνησης υγραερίων.

Ο Σταθμός θα κατασκευαστεί (έχει ήδη εκδοθεί Άδεια Δόμησης από την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Ελευσίνας) σε απόσταση μόλις 80 μ. από το πλέον επικίνδυνο σημείο του διυλιστηρίου όπου 4 σφαιρικές και 3 κυλινδρικές δεξαμενές αποθηκεύουν 9.000 κ.μ υγραερίων από τις οποίες θα τροφοδοτείται. Νέα σενάρια ατυχημάτων προστίθενται στα ήδη υπάρχοντα και είναι υποχρεωτική η εξέτασή τους από Μελέτη Ασφάλειας της Οδηγίας SEVESO III. Είναι απορίας άξιο πώς δεν εκφράστηκε ο παραμικρός σκεπτικισμός για τον «συνωστισμό» των μονάδων. Επιπλέον,  σε καθημερινή βάση 15 Βυτιοφόρα οχήματα χωρητικότητας 22 τόνων θα ακολουθούν διαδρομή ανάμεσα σε μονάδες του διυλιστηρίου ενώ ούτε λόγος γίνεται για την αναμενόμενη επιβάρυνση του Κόμβου του Μπλόκο από την διέλευσή τους η ο οποία προστίθεται στις διελεύσεις των βυτιοφόρων μεταφοράς υγρού θείου από τον Ασπρόπυργο στην Ελευσίνα..

2)    Παραλαβή αποβλήτων στην Ελευσίνα.

bnm2Αδειοδοτήθηκε το διυλιστήριο της Ελευσίνας για την παραλαβή, αποθήκευση και επεξεργασία σε ετήσια βάση 72.000 τόνων αποβλήτων προερχόμενα από τις εγκαταστάσεις των ΕΛΠΕ στα Μέγαρα μέσω υφιστάμενου αγωγού. Η ίδια η εταιρεία  παραδέχεται αύξηση των εκπομπών στην ατμόσφαιρα πτητικών υδρογονανθράκων (VOCs) από το παλαιό σύστημα Βιολογικού Καθαρισμού (U-7-0) της τάξης των 3.2 %  και χαρακτηρίζεται «αμελητέα»… Το ερώτημα είναι αν θα φθάνουν στην πόλη λιγότερες οσμές από τους διαφυγόντες υδρογονάνθρακες ιδίως με νότιους και νοτιοδυτικούς ανέμους.

Επιπλέον, αδειοδοτήθηκε για την παραλαβή 42.700 κ.μ  ρευμάτων επικίνδυνων ελαιωδών αποβλήτων για την αξιοποίησή τους ως πρώτη ύλη.

3)    Εγκατάσταση νέων οριζόντιων κυλινδρικών δεξαμενών υγραερίων στον Ασπρόπυργο.

Με σκοπό την αύξηση των χώρων αποθήκευσης υγραερίων στο διυλιστήριο των ΕΛΠΕ στον Ασπρόπυργο (έχει κατατεθεί φάκελος, δεν προβλέπεται διαβούλευση) για την εγκατάσταση 3 νέων επιχωματωμένων, μήκους 56 μ. η καθεμία, οριζόντιων κυλινδρικών (πούρα) Δεξαμενών αποθήκευσης υγραερίων (προπάνιο, βουτάνιο, προπυλένιο, LPG)  συνολικής χωρητικότητας 6.000 κ.μ!  Αντί να μειώνεται αυξάνεται η επικινδυνότητα και καθώς η εγκατάσταση υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της SEVESO III για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες, λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών, νέα σενάρια ατυχημάτων προστίθενται.

4)    Επέκταση και αναβάθμιση παλαιού προβλήτα στον Ασπρόπυργο.

bnm3Στόχος των προτεινόμενων έργων είναι η επέκταση και αναβάθμιση της υφιστάμενης λιμενικής εγκατάστασης των ΕΛΠΕ, έτσι ώστε  να εξυπηρετούνται σε αυτήν πλοία μεγαλύτερης χωρητικότητας μέχρι 15.000 DWT.  Μέγιστη χωρητικότητα της εγκατάστασης 36.000 DWT. Η νέα κεντρική νησίδα, διαστάσεων 71m x 37m περίπου, θα κατασκευαστεί ως επέκταση του υφιστάμενου προβλήτα αλλά αποσπασμένη και σε κατάλληλη απόσταση από αυτόν. Η συνολική επέκταση αναμένεται να έχει μήκος περίπου 100m (η επέκταση σε συνδυασμό με τις δέστρες θα φτάνει σε μήκος τα 150 m).

5)   Αγωγός μεταφοράς καυσίμων στις δεξαμενές της ΕΚΟ στον Ασπρόπυργο.

Το Έργο ΕΚΟ περιλαμβάνει την εγκατάσταση ενός αγωγού μήκους 2.810 μ.  ο οποίος θα διασυνδέει το διυλιστήριο με την γειτονική εγκατάσταση της ΕΚΟ όπου θα καταλήγει σε 4 δεξαμενές αποθήκευσης. Στα πλαίσια του έργου αυτού θα δίνεται η δυνατότητα για φόρτωση πλοίων στην υφιστάμενη προβλήτα ΕΚΟ από τις δεξαμενές της ΕΚΟ ενώ δίδεται και η δυνατότητα εκφόρτωσης αυτών.

6)    Η συμμόρφωση με τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές

Το νέο Ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο (Εκτελεστική Απόφαση 2014/738/ΕΕ) για την εφαρμογή των Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών (ΒΔΤ) για την διύλιση πετρελαίου και αερίου ετέθη σε ισχύ από τον Οκτώβριο του 2018  και υποχρεώνει τα διυλιστήρια να υλοποιήσουν έργα συμμόρφωσης με τις ΒΔΤ που μειώνουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα ενώ η μη συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία επισύρει κυρώσεις.

Αυτές οι υποχρεώσεις συμμόρφωσης χρησιμοποιούνται ως περιτύλιγμα των φακέλων  που κατέθεσαν για αδειοδότηση  τα ΕΛΠΕ στην αρμόδια περιβαλλοντική Αρχή καθώς αυτοί έχουν ενσωματώσει τις ανωτέρω νέες μονάδες και εγκαταστάσεις του Ασπρόπυργου.  

Οι Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές (ΒΔΤ) για τις οποίες επίκειται αδειοδότηση των ΕΛΠΕ είναι οι εξής:

  • Εγκατάσταση δύο μονάδων  ανάκτησης ατμών (VRU) στις λιμενικές εγκαταστάσεις, στην Ελευσίνα και στον Ασπρόπυργο, ώστε να ανακτώνται οι ατμοί πετρελαιοειδών που δημιουργούνται κατά την φόρτωση των δεξαμενόπλοιων.
  • Επεμβάσεις για την μείωση των Οξειδίων του Αζώτου σε μονάδα, αεριοστρόβιλους και λέβητες του διυλιστηρίου στον Ασπρόπυργο.
  • Εγκατάσταση φίλτρων για την μείωση των σωματιδίων στα καυσαέρια της μονάδας FCC στον Ασπρόπυργο (Εδώ ζητείται παρέκκλιση ως προς τον χρόνο εφαρμογής).
  • Αναβάθμιση της μονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων του διυλιστηρίου Ασπροπύργου για την ελάττωση των εκπομπών πτητικών υδρογονανθράκων και των οσμών

 

 

Σχετικά chris

x

Δείτε επίσης

foto1 800x447 1

Πάνω από 2.000.000€ για την τελετή έναρξης κι άλλα τινά!

Σε προηγούμενο άρθρο μας επισημαίναμε ότι – ανεξαρτήτως του αισθητικού αποτελέσματος –  η τελετή έναρξης της φιλοξενίας του θεσμού της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας, στις αρχές του ...

IMG 20230211

Για μία νύχτα ή για καλύτερες μέρες; (Άρθρο του Χρήστου Χρηστάκη)

Ήταν τυχαία, άραγε, η επιλογή του κεντρικού γεγονότος της τελετής έναρξης της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας; Η ανέλκυση από το βυθό, με πλωτό γερανό, ενός  «φαλαινοειδούς» – ...