Ή …πράσινο ή επί τας…

Ναι, το θέλουμε! Έχετε υποχρέωση να το κάνετε από το άρθρο 12 της οδηγίας SEVESO III. Είναι και επιταγή του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου. Είστε υποχρεωμένοι να συμφωνήσετε στην Ζώνη πρασίνου «SEVESO» μεταξύ του διυλιστηρίου και του οικισμού. Μην ξεχνάτε ότι οι διάσπαρτες από το 2007 γεωτρήσεις στο δυτικό μέρος της Νότιας Πυρκάλ δεν έχουν στομώσει … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ή …πράσινο ή επί τας….