Το σχέδιο για το Μελετάνι …«μπάζει»!

023Η περιβαλλοντική αποκατάσταση των ανοιχτών πληγών, που άφησε πίσω της η εξορυκτική δραστηριότητα του βωξίτη στο Μελετάνι, είναι βασική επιδίωξη όσων αντιταχθήκαμε:
1) Στις προβλέψεις του Περιφερειακού Σχεδιασμού για τα Στερεά Απόβλητα της Αττικής (άρθρο 33 του ν.3164/2003) για την συγκεκριμένη θέση στο Τρικέρατο.
2) Στο σχέδιο του 2007 της ΜANDRECO για την εγκατάσταση του πρώτου Χώρου Υγειονομικής Ταφής Επικινδύνων και μη βιομηχανικών Αποβλήτων (ΧΥΤΕΑ) της χώρας.
3) Στην πρόσφατη εξαίρεση της συγκεκριμένης θέσης από τις Ζώνες Προστασίας του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος, που εκπόνησε το 2012 ο Οργανισμός της Αθήνας (ΟΡΣΑ).

Η απόθεση στις 2 λεκάνες της θέσης Μαλιαζέζας των προϊόντων από τις εκσκαφές του μετροπόντικα αλλά και των νέων σταθμών της επέκτασης της γραμμής 3 (Χαϊδάρι – Πειραιά) του Μετρό και η συνακόλουθη φύτευση των λεκανών με τήρηση εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων θα ήταν μια ευκαιρία για επαναφορά, έστω και μερική, του τραυματισμένου οικοσυστήματος.

Η έγκριση σχεδίου, με φορέα εκτέλεσης την εταιρεία ΕΛΛΑΝ ΑΕ, έγινε τον περασμένο Οκτώβριο από τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής σε εντελώς αδιαφανείς συνθήκες, χωρίς ενημέρωση του κοινού αλλά και των φορέων της περιοχής και το δημοσιοποιήσαμε ευθύς μόλις συγκεντρώσαμε τα πρώτα στοιχεία.

Η σύσκεψη με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για το θέμα της απόθεσης στο Μελετάνι προϊόντων από τις εκσκαφές της Γραμμής 3 του Μετρό, που διοργανώθηκε από την Αντιπεριφέρεια Δυτικής Αττικής (Τρίτη 20/1/2014) ύστερα από γραπτό αίτημά μας, έγινε αφορμή για να ζητηθούν από τους εμπλεκόμενους φορείς διευκρινίσεις και διασφαλίσεις – εγγυήσεις για το εγχείρημα, αλλά και για να διατυπωθούν οι προτάσεις μας:
• Για εκπόνηση σχεδίου ολοκληρωμένης ανάπλασης των εγκαταλειμμένων λεκανών εξόρυξης στο Μελετάνι, με συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα. Έτσι ώστε και οι τμηματικές και περιστασιακές παρεμβάσεις, που προτείνονται, να εντάσσονται σε ένα συνολικό σχέδιο.
• Για ουσιαστικές περιβαλλοντικές δεσμεύσεις και διασφαλίσεις, όσον αφορά στην έγκαιρη και περιβαλλοντικά ορθή εκτέλεση του προτεινόμενου έργου με αποκλεισμό της χρήσης του χώρου για διαχείριση αποβλήτων και με απομάκρυνση των παράνομων αποθέσεων που έχουν ήδη γίνει στις δύο λεκάνες.
• Για τη συμμετοχή, κυρίως της αυτοδιοίκησης των δύο βαθμών, στην παρακολούθηση του έργου σε όλες του τις φάσεις.

011Κατά τη σύσκεψη, οι αρμόδιες υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης δεν μας παρείχαν ούτε τις αναγκαίες διευκρινίσεις, ούτε διασφαλίσεις – εγγυήσεις, ενώ η εταιρεία απέφυγε να δώσει ουσιαστική ενημέρωση, ενισχύοντας τις ανησυχίες και τους φόβους μας.

Καθώς οι εργασίες για τη συγκεκριμένη γραμμή του Μετρό έχουν ήδη ξεκινήσει από το 2003, μεγάλο μέρος των αρχικά υπολογιζόμενων (1.500.000 κ.μ) προϊόντων εκσκαφής έχει οδηγηθεί αλλού, με τον κίνδυνο το έργο της ανάπλασης της Μαλιαζέζας να μείνει ανολοκλήρωτο! Ήδη έχουν διατεθεί: α) κάποιες ποσότητες για την κατασκευή προβλήτας της Cosco, β) 100.000 κ.μ., περίπου, για την αποκατάσταση του λατομείου «Σελεπίτσαρι» στη Νίκαια και γ) 800 – 900.000 κ.μ στο Λατομείο Ντουμάνη στην Μαλακάσα (όπου και συνεχίζουν να απορρίπτονται αδιαλλείπτως). Πρόκειται για αδιάψευστα γεγονότα που δεν αναφέρονται στην εγκεκριμένη μελέτη της ΕΛΛΑΝ και είναι απορίας άξιο που θα βρεθούν τα 1.500.000 κ.μ προϊόντων εκσκαφής που απαιτούνται για την αποκατάσταση των δύο λεκανών στην « Μαλιαζέζα», ώστε να επακολουθήσουν οι προβλεπόμενες φυτεύσεις !

Οι δύο Κινήσεις Πολιτών ΠΡΩΣΥΝΑΤ και ΕCOELEUSIS καταθέσαμε στη σύσκεψη τις παρακάτω προτάσεις μας και δηλώσαμε ότι η τελική μας θέση θα εξαρτηθεί από τις διευκρινίσεις και τις διασφαλίσεις που θα λάβουμε από τις 3 εμπλεκόμενες πλευρές.

26/1/2015

ΠΡΟΤΑΣΗ των κινήσεων πολιτών ΠΡΩΣΥΝΑΤ και ΕCOELEUSIS
(στη σύσκεψη που οργάνωσε η Αντιπεριφέρεια Δυτ. Αττικής, την Τρίτη 20/1/2015)

Από τις αρχές τις δεκαετίας του ΄90 το εξοφλημένο μεταλλείο βωξίτη στο Μελετάνι έχει εγκαταλειφθεί, χωρίς κανείς από τους εκάστοτε εκμεταλλευτές του να προχωρήσει – όπως είχε την υποχρέωση – στην αποκατάστασή του και στην επανένταξή του στο φυσικό περιβάλλον. Όσο η πολιτεία αδρανεί και δεν αξιώνει από τους κατά νόμο υπόχρεους της αποκατάστασης την παρουσίαση και υλοποίηση, με αυστηρό χρονοδιάγραμμα, ενός συνολικού σχεδίου θεραπείας των πληγών, τόσο η περιοχή θα μεταβάλλεται σε χώρο ανεξέλεγκτης απόθεσης κάθε είδους αποβλήτων με τραγικές συνέπειες για όλη τη δασική περιοχή.

Επειδή κατά το παρελθόν επιχειρήθηκε η διαμόρφωση και ανάπλαση του μεταλλείου, μέσω της διάθεσης βιομηχανικών καταλοίπων (ΧΥΤΕΑ), στο πλαίσιο του ισχύοντος Περιφερειακού Σχεδιασμού για τα Στερεά Απόβλητα της Αττικής (άρθρο 33 του ν.3164/2003),

016Επειδή στη Μελέτη της προτεινόμενης από την ΕΛΛΑΝ αποκατάστασης των 2 λεκανών της Μαλιαζέζας γίνεται ρητή αναφορά στην επιλογή της περιοχής λόγω «καταλληλότητάς» της για τη διαχείριση αποβλήτων στο πλαίσιο του ανωτέρω σχεδιασμού,

Επειδή η μελέτη του έργου δεν δημοσιοποιήθηκε, ώστε να λάβει γνώση το κοινό και να εκφράσουν έγκαιρα τη γνώμη τους οι φορείς και οι πολίτες,

Επειδή, με έωλη επιχειρηματολογία, το έργο απαλλάχτηκε της περιβαλλοντικής αδειοδότησης και στερείται εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων, η παραβίαση των οποίων θα οδηγούσε στην επιβολή κυρώσεων στον φορέα εκτέλεσης του έργου,

Επιβάλλεται να λάβουμε άμεσα κρίσιμες διευκρινίσεις, αλλά και τις αναγκαίες διασφαλίσεις- εγγυήσεις, ώστε να καθορίσουμε τη στάση μας.

Α. Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Υποβολή γραπτού αιτήματος προς το Γ.Γ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για την παροχή διευκρινίσεων όσον αφορά στην Εγκριτική του Απόφαση (α.π. 2297/13.10.2014) για τα κατωτέρω:
α) Αν το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του Περιφερειακού Σχεδιασμού για τη Διαχείριση των Αποβλήτων της Αττικής (ν. 3163/2013),
β) Με δεδομένο ότι μεγάλο μέρος από τα προϊόντα εκσκαφής για την επέκταση της γραμμής 3 του Μετρό έχουν ήδη διατεθεί α) για την προβλήτα της Cosco, β) για την αποκατάσταση του λατομείου «Σελεπίτσερι» στην Νίκαια (100.000 κ.μ.) και γ) για την αποκατάσταση του λατομείου Ντουμάνη στην Μαλακάσα (800-900.000 κ.μ.) όπου και συνεχίζουν να διατίθενται καθημερινά, πως εγγυάται ότι η εναπομείνασα ποσότητα που θα αποτεθεί στον αποθεσιοθάλαμο του Μελετάνι είναι 1.500.000 κ.μ., όπως αναγράφεται στην εγκριθείσα μελέτη και όπως απαιτείται για την περιβαλλοντική αποκατάσταση και την βλαστητική αποκατάσταση των λεκανών;
010γ) Ποια είναι η ρήτρα μη ολοκλήρωσης ή ημιτελούς ολοκλήρωσης του έργου,
δ) Ποια είναι η χρονική ρήτρα περαίωσης του έργου,
ε) Αν υποχρεούται ο ανάδοχος να αποσύρει από τις δύο λεκάνες της Μαλιαζέζας τα απορρίμματα, αλλά και τα κατάλοιπα που έχουν χύδην εναποτεθεί και πού θα τα διαθέσει,
στ) Αν γίνεται δεκτή η συμμετοχή στην παρακολούθηση και εκτέλεση όλων των φάσεων του έργου εκπροσώπων του Τμήματος Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, εκπροσώπων των Δήμων Ελευσίνας και Μάνδρας, καθώς και εκπροσώπων των περιβαλλοντικών φορέων της περιοχής.

Επειδή τα πιο πάνω δεν συμπεριλαμβάνονται στην ανωτέρω Εγκριτική Απόφαση του ΓΓΑΔ Αττικής αιτούμαστε την τροποποίησή της ή την συμπλήρωσή της ώστε να συμπεριληφθούν.

Β. MANDRECO

Επίσημη απόσυρση του σχεδίου έτους 2006 της ΜΑNDRECO με τίτλο «Διαμόρφωση και ανάπλαση μεταλλείων βωξίτη μέσω της διάθεσης βιομηχανικών καταλοίπων» στη θέση Μελετάνι της Μάνδρας. Η απόσυρση να αναγγελθεί προς το ΥΠΕΚΑ με γραπτή δήλωση της ΜΑΝDRECO και με δημόσια ανακοίνωσή της.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Γραπτή δέσμευση της Αιρετής Περιφέρειας Αττικής ότι στην προσεχή αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού για την Διαχείριση των Αποβλήτων της Αττικής δεν θα συμπεριληφθεί η δασική περιοχή του Μελετάνι κι ότι στο μεσοδιάστημα θα απόσχει από οποιαδήποτε ενέργεια υλοποίησης του υφιστάμενου σχεδιασμού που αφορά στο Μελετάνι. Επίσης, ότι η Περιφέρεια δεν θα προβεί στην εναπόθεση των συσσωρευμένων αποβλήτων της Ελληνικής Χαλυβουργίας στο Μελετάνι (αναμένουμε η προφορική δέσμευση ενώπιον της σύσκεψης του Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής να διατυπωθεί και γραπτώς).

Σχετικά chris

x

Δείτε επίσης

GE

Συνέντευξη στην ΕΡΤ OPEN για τους νέους ΧΥΤΥ και ΧΥΤΕΑ στη Μάνδρα

Η αυλή της Δυτικής Αττικής και του Θριάσιου είναι προ πολλού κορεσμένη παντοιοτρόπως. Το περιβόητο «not to my backyard» μόνο η Δυτική Αττική δικαιούται να ...

030

Η αυλή μας είναι προ πολλού κορεσμένη! – Συνάντηση με τον Αντιπεριφερειάρχη Δυτ. Αττικής

Με πρωτοβουλία μας πραγματοποιήθηκε σήμερα συνάντηση περιβαλλοντικών οργανώσεων και συλλογικοτήτων που δραστηριοποιούνται στην Δυτική Αττική με τον Αντιπεριφερειάρχη Δυτ. Αττικής κ. Γ. Βασιλείου για το ...