Καταπέλτης η Εισήγηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο για το νέο διαλυτήριο. Έκθετος ο ΟΛΕ!

foto1Καταπέλτης, ως ήταν αναμενόμενο, είναι η εισήγηση της αρμόδιας Δ/νσης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής ενόψει της αμέσως προσεχούς συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου (Πέμπτη 10/7, ώρα 3μ.μ) για το θέμα της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του νέου διαλυτηρίου πλοίων του ΟΛΕ στο Καλυμπάκι.

Η Εισήγηση επιβεβαιώνει όλες τις καταγγελίες της ECOELEUSIS για το θέμα. Η αρμόδια υπηρεσία (Δ/νση Περιβάλλοντος) της Περιφέρειας εισηγείται αρνητικά προς το Περιφερειακό Συμβούλιο το οποίο είναι βέβαιο ότι θα την υιοθετήσει κατά την συζήτηση του θέματος. Θα είναι σκάνδαλο πρώτου μεγέθους η  γνωμοδότηση αυτή  του Περιφερειακού Συμβουλίου να μην υιοθετηθεί κι από το ΥΠΕΚΑ  το οποίο  κατά νόμο εκδίδει την περιβαλλοντική άδεια.

Σύμφωνα με την Εισήγηση (α.π 113542 /2.7.2014) της Δ/νσης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας (σελ. 7&8):

«Η Δ/νση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερόμενα στην σχετική υποβληθείσα μελέτη και τα οποία συνοπτικά παραθέτονται ως άνω, αλλά και μετά από την επιτόπια αυτοψία που πραγματοποίησαν υπάλληλοι της Δ/νσης, παρατηρεί τα ακόλουθα:

 • κατά την αυτοψία στο χώρου του θέματος διαπιστώθηκε απουσία οποιουδήποτε μηχανολογικού εξοπλισμού αλλά και σχετικής υποδομής,
 • και αυτό σε αντίθεση με τα αναγραφόμενα στην (17) σχετική διαβιβασθείσα στην Υπηρεσία μας μελέτη, αλλά και στις συνημμένες άδεια λειτουργίας (2000) και απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (2010) όπου γίνονται συγκεκριμένες αναφορές για υφιστάμενο μηχανολογικό εξοπλισμό
 • Υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ τους, όσον αφορά το αναγραφόμενο ύψος της ισχύς του μηχανολογικού εξοπλισμού στις δύο άδειες. Συγκεκριμένα, η άδεια λειτουργίας αναφέρει 290HP ενώ η έγκριση περιβαλλοντικών όρων 302HP
 • δεν υφίσταντο οποιαδήποτε παραγωγική δραστηριότητα στο χώρο,
 • υπήρχαν διάσπαρτα στερεά απόβλητα προφανώς από παλαιότερη χρήση του χώρου
 • η εμφανής αποξήλωση όλων των προϋφιστάμενων εγκαταστάσεων, η παλαιότητα όλων των παραμενόντων υπολειμμάτων, η βλάστηση εντός του χώρου αλλά και η απουσία οποιουδήποτε εξοπλισμού έστω και ιχνών του, καταδείκνυαν ένα μεγάλο χρονικό διάστημα εγκατάλειψης του χώρου
 • δεν διαπιστώνεται η παρουσία σχετικής παραγωγικής δραστηριότητας, καθιστώντας αδύνατη την εφαρμογή των προβλεπομένων συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν3325/2005 που ισχύουν για μονάδες υψηλής όχλησης
 • σημειώνεται ότι η ίδρυση νέας μονάδας που ανήκει στην κατηγορία της υψηλής όχλησης όπως η ανωτέρω (σύμφωνα με τα στοιχεία της υποβληθείσας μελέτης) απαγορεύεται.
 • επισημαίνεται ότι σύμφωνα με προσωπικές αναφορές των υπευθύνων του Οργανισμού Λιμένα Ελευσίνας, κατόπιν προφορικών ερωτήσεων, ο ΟΛΕ δεν διαθέτει εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους αλλά ούτε και εγκεκριμένο master plan αν και κατά δήλωση, βρίσκεται σε διαδικασία υποβολής και έναρξης των σχετικών διαδικασιών για την λήψη τους
 • ολοκληρώνοντας θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι το μέγεθος του προτεινόμενου χώρου, για την περιγραφόμενη δραστηριότητα, κρίνεται ανεπαρκές για το σύνολο των προς διάλυση ναυαγίων (λόγω μεγέθους) και η αναφερόμενη αλλά και διαφαινόμενη προσφυγή για την παράπλευρη επίλυση του εν λόγω θέματος, στη μέθοδο του beach breaking δεν μπορεί να γίνει περιβαλλοντικά αποδεκτή, διότι είναι ιδιαίτερα οχλούσα αλλά και απαγορευτική με βάση τις ευρωπαϊκές οδηγίες και τις προτεινόμενες βέλτιστες εφαρμοζόμενες πρακτικές. Η συγκεκριμένη μέθοδος δεν λαμβάνει υπόψη της καθόλου την περιβαλλοντική προστασία του άμεσου χώρου έδρασης των προς διάλυση ναυαγίων

Μετά τα ως άνω η Δ/νση Περιβάλλοντος, εισηγείται αρνητικά για την έγκριση της υποβληθείσας ΜΠΕ».

DSCF3334Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ράπισμα στην αλαζονική πολιτική του Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας (ΟΛΕ)  που έχει κηρύξει αποσχιστικό κρατίδιο νότια της οδού Δραγούμη στο θαλάσσιο μέτωπο της πόλης της Ελευσίνας περιφρονώντας την τοπική κοινωνία και τις ανάγκες της. Με την αλαζονική της πολιτική, η υπό τον Αθ. Πέππα διοίκηση του ΟΛΕ, κατάφερε μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα να ξεσηκώσει θύελλα διαμαρτυριών στην πόλη, ξεπερνώντας κάθε όριο ανοχής:

α) χορηγώντας άδεια για την εκφόρτωση απορριμμάτων από τα νησιά στην Βλύχα της Ελευσίνας και στην προβλήτα της ΣΙΔΕΝΟΡ στον Ασπρόπυργο

β) επιχειρώντας να εγκαταστήσει ένα υψηλής όχλησης διαλυτήριο πλοίων στο Καλυμπάκι  με πρόσχημα την ανέλκυση των ναυαγίων του Κόλπου χρησιμοποιώντας μάλιστα τις πανουργίες και τα κόλπα του Μπερτόλδου

γ) επιχειρεί να εγκαταστήσει  επαγγελματικές δραστηριότητες στον μοναδικό τμήμα της παραλίας που έχει μείνει ελεύθερο και κοινόχρηστο, στην πλαζ του «Φονιά», συνεχίζοντας την αλόγιστη πολιτική για το θέμα της προηγούμενης Διοίκησης του Οργανισμού για την οποία,  ο ίδιος ο κ. Πέππας, είχε δηλώσει κατ’ επανάληψη την αντίθεσή του

δ) θέτοντας υπό αμφισβήτηση ακόμη και την επί 30 χρόνια παραχώρηση του θερινού Κινηματογράφου της παραλίας στην Κινηματογραφική Λέσχη κ.α

Η πολιτική αυτή του ΟΛΕ – παρά τις αναιμικές όψιμες «κραυγές» και «παλικαρισμούς» – δεν στηλιτεύεται δημόσια, αντίθετα τυγχάνει της ανοχής  και της ασυλίας της Δημοτικής Αρχής η οποία ενίοτε χρησιμοποιεί τα γεγονότα αυτά για να παράσχει ανέξοδες «εκδουλεύσεις» π.χ στους εργαζόμενους των Ναυπηγείων Ελευσίνας, πως, τάχατες, μπορεί τα Ναυπηγεία να πάρουν την δουλειά της διάλυσης των ναυαγίων, ξέροντας καλά πως τα Ναυπηγεία δεν μπορούν να αναλάβουν την ανέλκυση  όσων ναυαγίων μπορούν να ανελκυθούν  κι ότι ο Ανάδοχος της ανέλκυσης δεν μπορεί να υποχρεωθεί να «κόψει» τα ναυάγια στα Ναυπηγεία…

Η Κίνηση Πολιτών ΕCOELEUSIS έθεσε όλα τα παραπάνω ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας (Πέμπτη 3/7) και ταυτόχρονα ενημέρωσε το σώμα για την πρωτοβουλία της να ζητήσει εγγράφως από όλες τις αρμόδιες αρχές:

 • την ανάκληση της άδειας λειτουργίας του πρώην διαλυτηρίου Μπακόπουλου στο Καλυμπάκι η οποία περιέργως πως βρίσκεται ακόμα σε ισχύ ενώ το πρώην διαλυτήριο έχει …διαλυθεί (παύση λειτουργίας)  από το 2010 !
 • την  ανάκληση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για το διαλυτήριο που εξέδωσε το 2010 το ΥΠΕΚΑ και
 • την δραστηριοποίησή τους για την εξυγίανση του εδάφους από τα κατάλοιπα της ασκούμενης στο παρελθόν δραστηριότητας.

Διαβάστε:

Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ECOELEUSIS ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ

 

 

 

Σχετικά chris

x

Δείτε επίσης

foto1 800x447 1

Πάνω από 2.000.000€ για την τελετή έναρξης κι άλλα τινά!

Σε προηγούμενο άρθρο μας επισημαίναμε ότι – ανεξαρτήτως του αισθητικού αποτελέσματος –  η τελετή έναρξης της φιλοξενίας του θεσμού της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας, στις αρχές του ...

IMG 20230211

Για μία νύχτα ή για καλύτερες μέρες; (Άρθρο του Χρήστου Χρηστάκη)

Ήταν τυχαία, άραγε, η επιλογή του κεντρικού γεγονότος της τελετής έναρξης της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας; Η ανέλκυση από το βυθό, με πλωτό γερανό, ενός  «φαλαινοειδούς» – ...