3,5 εκ.€ για την αποπεράτωση των Εργατικών Κατοικιών στο ΙΡΙΣ. Αφύλακτοι οι δύο οικισμοί!

F8Ενδιαφέρουσες πληροφορίες κατέθεσε στην Βουλή ο Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Ι. Βρούτσης απαντώντας σε σχετική ερώτηση του Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κ. Γ. Πάντζα για το θέμα των Εργατικών Κατοικιών στον χώρο του πρώην ΙΡΙΣ στην Ελευσίνα. Η δικαιολογημένη αγανάκτηση των δικαιούχων οικιστών έχει φτάσει στα όριά της και η επαρκής και έγκυρη πληροφόρηση είναι επιβεβλημένη.

Έχει βαρύνουσα σημασία ότι δια στόματος Υπουργού διασαφηνίζεται ο οδικός χάρτης για να αποκτήσει ζωή ο οικισμός με την απόδοση αφενός των 80 κατοικιών στους δικαιούχους  οικιστές κι αφετέρου των 3 διατηρητέων κτιρίων ( 2 βιομηχανικών κτιρίων του ΙΡΙΣ καθώς και 1 κτίριο της ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗΣ στην παραλία) στον Δήμο για στέγαση κοινωφελών δραστηριοτήτων επιπέδου πόλης, αναλαμβάνοντας  μάλιστα  και χρονικές δεσμεύσεις. Στην απάντησή του ο Υπουργός επισημαίνει κυρίως τα εξής :

  • Και στους δύο οικισμούς έχουν ολοκληρωθεί οι κατοικίες, παραμένει όμως ημιτελής  ο περιβάλλων χώρος τους, για τους εξής σοβαρούς λόγους : 1) λόγω της σημαντικής καθυστέρησης στην υλοποίηση του αποχετευτικού δικτύου του Θριασίου Πεδίου, με αποτέλεσμα να μην υφίσταται δυνατότητα σύνδεσης του εσωτερικού αποχετευτικού δικτύου του οικισμού με εκείνο της ευρύτερης περιοχής και 2) λόγω εξάντλησης των εγκεκριμένων κονδυλίων των εργολαβιών οπότε με αποφάσεις του Δ.Σ του τότε ΟΕΚ οι εργολαβίες περαιώθηκαν με την ολοκλήρωση των κτιρίων, ενώ δεν εκτελέσθηκαν εργασίες στους περιβάλλοντες χώρους των οικισμών, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η εγκατάσταση των δικαιούχων στις κληρωθείσες από το έτος 2009 κατοικίες τους. Ήδη από την αρμόδια υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ. εκπονούνται οι απαραίτητες μελέτες  αποτύπωσης   των   οικισμών   και   διαμόρφωσης   του   απαιτούμενου προϋπολογισμού για την αποπεράτωση των υπολειπομένων εργασιών.
  • Τα ολοκληρωμένα μη κατοικημένα κτίρια, σε συνδυασμό   με το γεγονός ότι είναι σε απόσταση από τον κατοικημένο και φωτισμένο ιστό της πόλης, υπέστησαν αρκετές κλοπές και βανδαλισμούς, κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών. Μετά την ισχύ  του Ν.4144/2013, ο ΟΑΕΔ  ως  καθολικός  διάδοχος  του  ΟΕΚ για την αποπεράτωση του κατασκευαστικού του έργου, αποκατέστησε, μέσω των αναδόχων του έργου, όλες τις φθορές και τις κλαπείσες εγκαταστάσεις των κατοικιών.
  • Οι ίδιοι οι εγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί όροι (βασική προϋπόθεση για την έκδοση οικοδομικής άδειας ανέγερσης του οικισμού και γενικότερα για την υλοποίηση του έργου) επιβάλλουν να συνταχθεί από τον κύριο του έργου μελέτη συντήρησης και επανάχρησης των ως άνω 3 διατηρητέων κτιρίων, η οποία πρέπει να εγκριθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού. (Στην απάντηση αναφέρεται ότι σχετική προμελέτη για την επισκευή – ανακατασκευή και ενίσχυση των διατηρητέων κτισμάτων που συντάχθηκε από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Ελευσίνας προεκτίμησε το κόστος σε 2.050.000 €). Στη συνέχεια πρέπει να εκτελεσθούν οι απαιτούμενες εργασίες από τον κύριο του έργου και τα κτίρια να αποδοθούν στο Δήμο Ελευσίνας. Η ισχύς της ανωτέρω απόφασης λήγει την 31/12/2020.
  • Επομένως, για την ολοκλήρωση των έργων και την παράδοση των κατοικιών στους δικαιούχους τους, απαιτείται η υλοποίηση νέων εργολαβιών από τον ΟΑΕΔ με αντικείμενο την κατασκευή δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης λυμάτων και ομβρίων, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ηλεκτροφωτισμό των οδών, πεζοδρομίων και περιφράξεων των αυλών καθώς και την φύτευση των οικισμών αλλά και  η αποκατάσταση των 3 διατηρητέων κτιρίων για την επαναχρήση τους κατ’ εφαρμογή της ισχύουσας απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των 2 οικισμών. Το  συνολικό κόστος εκτιμάται σε 3.500.000 €.
  • F4Όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι των 2 οικισμών – συμπεριλαμβανομένης και της πλατείας 6 στρεμμάτων –  θα περιέλθουν αυτοδίκαια στον Δήμο Ελευσίνας με την ολοκλήρωση της σύστασης Οριζοντίων Ιδιοκτησιών και της μεταγραφής της στο οικείο Υποθηκοφυλακείο. [Εδώ παραλείπει ο Υπουργός να αναφερθεί και στο κτίσμα του εντευκτηρίου στην διασταύρωση των οδών Κανελλοπούλου και Αφών Μουρίκη που θα περιέλθει στο Δήμο].
  • Επειδή  το ρυμοτομικό σχέδιο των οικισμών έχει καταπέσει για τυπικούς λόγους    στο  Συμβούλιο  της  Επικρατείας, μετά  από συνεννόηση με τον Δήμο Ελευσίνας, οι νέες οικοδομικές άδειες των οικισμών θα εκδοθούν βάσει του προϊσχύοντος ρυμοτομικού σχεδίου της περιοχής. Παράλληλα, ο Δήμος Ελευσίνας έχει προωθήσει την αναθεώρηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα οικοδομικά τετράγωνα των οικισμών, η οποία εκκρεμεί στις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής του ΥΠΕΚΑ. Μετά την έκδοση των οικοδομικών αδειών από το Πολεοδομικό Γραφείο του Δήμου Ελευσίνας,  ο ΟΑΕΔ ως κύριος του έργου – όπως δηλώνεται ρητά- θα προχωρήσει στη δημοπράτηση των νέων εργολαβιών. Οι διαδικασίες δημοπράτησης των εργολαβιών για την ανάδειξη αναδόχων προβλέπεται να ολοκληρωθούν εντός οκταμήνου από την ως άνω έκδοση και η ολοκλήρωση του  έργου εντός ενός (1) έτους από την εγκατάσταση των αναδόχων.

F7Από την απάντηση του Υπουργού γίνεται φανερό ότι έχουν εξασφαλιστεί οι πόροι ύψους 3,5 εκ. €  για την αποπεράτωση του οικισμού η οποία έχει ήδη δρομολογηθεί σε μελετητικό επίπεδο. Πολύ σημαντική η επισήμανση – τρεις φορές στο κείμενο – ότι αποτελεί περιβαλλοντικό όρο η αποκατάσταση των 3 διατηρητέων κτισμάτων. Επίσης, στην απάντηση του ο Υπουργός παραλείπει να αναφερθεί στην επίλυση του θέματος της αποχέτευσης ακαθάρτων. Ήδη από τον Απρίλιο του 2014 το δευτεροβάθμιο δίκτυο έχει τεθεί σε λειτουργία. Ως αρνητικά σημεία μπορούμε να αναφέρουμε την απαξιωτική αναφορά στο κτίριο του Χημείου του ΙΡΙΣ για το οποίο ο Δήμος οφείλει να εξαντλήσει τις προσπάθειες ώστε ενταχθεί, μελετητικά και κατασκευαστικά, στο βιομηχανικό σύνολο των 2 άλλων κτισμάτων του ΙΡΙΣ, να αντιμετωπιστεί δηλ. ως διατηρητέο και να μην κατεδαφιστεί. Επίσης, δεν γίνεται καμία αναφορά στην φύλαξη του οικισμού ώστε να μην επαναληφθούν νέες κλοπές και βανδαλισμούς, όταν μάλιστα στα κτίρια του όμορου Κρόνου οι καταστροφές και οι  βεβηλώσεις συνεχίζονται. Τα δύο συγκροτήματα επικοινωνούν με μεγάλες οπές που έχουν διανοίξει οι ασύλληπτοι δράστες.  Ήδη διαπιστώσαμε νέες φθορές στον οικισμό.

F5Επιπλέον, δεν παρέχεται καμία διευκρίνιση όσον αφορά σε ποιο στάδιο  θα εγκατασταθούν οι δικαιούχοι που έχουν κάθε λόγο να διαμαρτύρονται για την απαράδεκτη καθυστέρηση. Αν δηλαδή θα εγκατασταθούν πριν την ολοκλήρωση του συνόλου ή μέρους των υπολειπόμενων εργασιών (και πάντως μετά την έκδοση των οικοδομικών αδειών).

Παρά τις χρονικές δεσμεύσεις η οδική διαδρομή για την αποπεράτωση του συγκροτήματος δεν είναι μικρή. Υπό τις καλύτερες προϋποθέσεις ξεπερνάει τα 2,5  χρόνια!

Όμως ο Δήμος έχει κάθε λόγο να αναλάβει τον ρόλο του επισπεύδοντα. Αναλαμβάνοντας συνεχώς πρωτοβουλίες, εντάσσοντας το όλο θέμα στην καθημερινή ατζέντα των διεκδικήσεών του.  Προπαντός υλοποιώντας τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει, για την πορεία υλοποίησης των οποίων πρέπει να τοποθετηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο αλλά και δημόσια.

Διαβάστε ολόκληρη την απάντηση του Υπουργού:

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

 

Σχετικά chris

x

Δείτε επίσης

foto1 800x447 1

Πάνω από 2.000.000€ για την τελετή έναρξης κι άλλα τινά!

Σε προηγούμενο άρθρο μας επισημαίναμε ότι – ανεξαρτήτως του αισθητικού αποτελέσματος –  η τελετή έναρξης της φιλοξενίας του θεσμού της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας, στις αρχές του ...

IMG 20230211

Για μία νύχτα ή για καλύτερες μέρες; (Άρθρο του Χρήστου Χρηστάκη)

Ήταν τυχαία, άραγε, η επιλογή του κεντρικού γεγονότος της τελετής έναρξης της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας; Η ανέλκυση από το βυθό, με πλωτό γερανό, ενός  «φαλαινοειδούς» – ...