Από την θεωρία των …«υδρατμών» στην θεωρία της …«πιθανής ρύπανσης»!

DSCF0830ν

Ούτε ένα τεκμήριο της ρυπογόνου λειτουργίας του διυλιστηρίου δεν προσκόμισε η Δημ. Αρχή ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά την συνεδρίαση της 12ης Φεβρουαρίου, οπότε και συζητήθηκε το θέμα του «ελέγχου της λειτουργίας των νέων μονάδων των ΕΛΠΕ»!  Ο Δημοτικός Σταθμός Ελέγχου της Ρύπανσης δε διαπιστώνει πρόβλημα, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου  χαρακτηρίζει τα βιντεοσκοπημένα επεισόδια ρύπανσης που προσκόμισε η Κίνηση Πολιτών Ecoeleusis, ως περιστατικά «πιθανής ρύπανσης» και όχι ρύπανσης, ενώ ο Δήμαρχος, αν και επιτακτικά του ζητήθηκε, απέφυγε ν’ απαντήσει, αν θεωρεί την λειτουργία του διυλιστηρίου περισσότερο ρυπογόνο από το παρελθόν, ούτε αν εκτιμά αύξηση των οσμών και των καυσαερίων!

Την αρχική πρόταση της Δημοτικής Αρχής για  σύσταση Επιτροπής Παρακολούθησης και Ελέγχου του διυλιστηρίου διαδέχθηκε η τελική της πρόταση για επανασύσταση της μόνιμης Επιτροπής Περιβάλλοντος  του Δήμου για να  επιλαμβάνεται επί όλων των περιβαλλοντικών ζητημάτων της πόλης  και στην παρούσα φάση να ελέγχει τα καταγραφικά των ΕΛΠΕ και να έχει την δυνατότητα επιθεωρήσεων στο διυλιστήριο.

Είχε προηγηθεί έντονο παρασκήνιο καθώς η Δημοτική Αρχή μεθόδευε σύσκεψη των επικεφαλής των συνδυασμών με εκπροσώπους της εταιρείας, πριν την συνεδρίαση, με σκοπό την …προετοιμασία της συνεδρίασης του Δημ. Συμβουλίου!  Παρά το γεγονός ότι την επομένη,  η Δημ. Αρχή, εμφάνισε το Δημ. Συμβούλιο σε πλήρη ομοθυμία, το θέμα παραπέμφθηκε σε προσεχείς διαπαραταξιακές συναντήσεις με την συμμετοχή ενδιαφερόμενων φορέων και ατόμων  και  με σκοπό την διερεύνηση της δυνατότητας  να συσταθεί αυτή η Επιτροπή και να συντάξει την τελική πρόταση…  12 ημέρες μετά την συνεδρίαση η απόφαση του Δ.Σ δεν έχει συνταχθεί ενώ η Δημοτική Αρχή απέστειλε στην εταιρεία τις δικές της προτάσεις…

Κατά την διάρκεια της συνεδρίασης δεν έλειψαν οι εντονότατες διαμαρτυρίες του κοινού κυρίως προς τους υπεύθυνους της εταιρείας, αλλά και προς τον Δήμαρχο, τον Πρόεδρο του Δ.Σ ακόμα και προς τον επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης. Υπενθυμίζεται ότι οι κάτοικοι δεν πληροφορήθηκαν τη συνεδρίαση από τα λαλίστατα άλλες φορές μεγάφωνα του Δήμου, αλλά από τους αγωνιζόμενους φορείς της πόλης.

Στη διαδικασία παρενέβησαν η Κίνηση Πολιτών Ecoeleusis ( κ. Χρ. Χρηστάκης) , η Επιτροπή Κατοίκων Παραλίας (κ.κ  Μελ. Καββαδίας και Ντ. Ρούσσης), Σύμβουλοι της Δημοτικής Κοινότητας Ελευσίνας (κ.κ  Γ. Σοφικίτης και Γρ. Κοροπούλης), μεμονωμένοι  πολίτες (κ.κ Ντ. Ζερβού, Μιχ. Φωτάρας, Ν. Βιλλιώτης, Δημ. Κανελλόπουλος κ.α),  καθώς και εκπρόσωποι της εταιρείας ΕΛΠΕ.

 Η ΕCOELEUSIS

Στην παρέμβασή της η Κίνηση Πολιτών ΕCOELEUSIS:

  • FOTO2Άσκησε δριμύτατη κριτική στην Δημοτική Αρχή για την παθητική στάση που τηρεί κατά τους τελευταίους 9 μήνες που η πόλη ταλαιπωρείται από οχλήσεις θορύβου και συνεχή ρυπαντικά επεισόδια (εκπομπές καπνού και καυσαερίων, έντονη δυσοσμία κ.α).  Η Δημοτική Αρχή δεν κατάγγειλε τα επεισόδια ρύπανσης στις κρατικές αρχές, δεν απέστειλε καμία αναφορά προς τις ελεγκτικές αρχές  και δεν παρήγγειλε αυτοψίες, τόσο στους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος, όσο και στην Δ/νση Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής. Επιπλέον δεν προσκάλεσε τους πολίτες σε καμία διαμαρτυρία. Η αποκάλυψη στο Δημοτικό Συμβούλιο, από τον επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης, 4 επιστολών του Δημάρχου προς τα ΕΛΠΕ, οι οποίες ουδέποτε είδαν το φώς της δημοσιότητας, ούτε  αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο, αποδεικνύει όχι απλώς την παθητική στάση, αλλά και την «προστασία» που παρείχε η Δημοτική Αρχή στα ΕΛΠΕ.
  • Επεσήμανε το γεγονός ότι 4 και πλέον μήνες μετά την ανακοίνωση της έναρξης πλήρους λειτουργίας των ΕΛΠΕ το διυλιστήριο δεν έχει εφοδιαστεί από τις αρμόδιες κρατικές αρχές με Άδεια Λειτουργίας. Αποτελεί κραυγαλέο παράδειγμα ανομίας αλλά  και ατιμωρησίας της εταιρείας.  Κι ενώ οι εκπρόσωποι της εταιρείας δήλωσαν αμήχανα ότι  λειτουργούν νόμιμα γιατί …έχουν καταθέσει φάκελο αδειοδότησης (!), το θέμα αφήνει αδιάφορη την Δημ. Αρχή.
  • Τόνισε ότι ο έλεγχος της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων του διυλιστηρίου δεν μπορεί να γίνεται από άτυπα όργανα χωρίς εξειδικευμένη στελέχωση και εξουσία επιθεωρήσεων, επιβολής προστίμων, απαιτήσεων συμμόρφωσης  και πολύ περισσότερο με την συμμετοχή των ίδιων των ΕΛΠΕ, αλλά από εντεταλμένα όργανα της Πολιτείας  (κυρίως τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος και την Δ/νση Περιβάλλοντος της Αντιπεριφέρειας). Η επίκληση άλλων οργάνων (ΚΕΠΠΕ, Περιβαλλοντικοί Ελεγκτές), που ούτε καν έχουν συγκροτηθεί, δεν αποτελούν πρόταση.  Η  ECOELEUSIS  αντιπρότεινε  ο Δήμος να απαιτήσει από το ΥΠΕΚΑ την τροποποίηση των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων του διυλιστηρίου και στην συμπερίληψη του εξής νέου όρου:  «Με  απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ συνίσταται Ειδική Επιτροπή Ελέγχου με εκπροσώπους των ακολούθων Υπουργείων / φορέων : 1) ΥΠΑΝ 2) ΥΠΕΚΑ 3) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  4) Τοπική Αυτοδιοίκηση  5) ΤΕΕ 6) ΕΜΠ, η οποία θα μπορεί να πραγματοποιεί Ελέγχους για την τήρηση των Π.Ο, όπως οι κατά νόμο αρμόδιες υπηρεσίες ». Η Επιτροπή αυτή θα είναι μόνιμου και διαρκούς  χαρακτήρα, δεν θα περιορίζεται μόνο σε τακτικούς ή έκτακτους ελέγχους, και θα έχει αρμοδιότητες ισοδύναμες των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος. Η ίδια Ειδική Επιτροπή Ελέγχου θα μπορεί να ελέγχει και το διυλιστήριο του Ασπροπύργου. Το 2001 η Διοίκηση είχε εισάγει στους περιβαλλοντικούς όρους του ακυρωθέντος επεκτατικού σχεδίου του διυλιστηρίου την ανωτέρω Ειδική Επιτροπή Ελέγχου για την πραγματοποίηση πυκνών ελέγχων και την επιβολή των νόμιμων κυρώσεων σε περίπτωση παραβάσεων ή μη συμμόρφωσης.
  • Πρότεινε να απαιτηθεί από την εταιρεία η online (σε πραγματικό χρόνο)  ανάρτηση σε ειδική ιστοσελίδα όλων των μετρήσεων των καταγραφικών οργάνων μέτρησης  ρύπανσης που υποχρεούται να  πραγματοποιεί το διυλιστήριο. Οι εκπρόσωποι της εταιρείας απέφυγαν να δεσμευτούν επί του θέματος. Η απαίτηση  αυτή πρέπει να προβληθεί και  προς το ΥΠΕΚΑ στα πλαίσια του αιτήματος για τροποποίηση των Περιβαλλοντικών Όρων του διυλιστηρίου.
  • Ζήτησε από το Δημοτικό Συμβούλιο να εκδηλώσει το ενδιαφέρον του για την συνεργασία με το Τμήμα Χημικής Μηχανικής του Πανεπιστημίου Πατρών (Καθηγητής κ. Πανδής). Το Πανεπιστημιακό Ίδρυμα, αποδεχόμενο σχετικό αίτημα της ECOELEUSIS, προτίθεται να  βοηθήσει τον Δήμο στην παρακολούθηση των συγκεντρώσεων των ρύπων της περιοχής που σχετίζονται με την λειτουργία του διϋλιστήριου ΕΛΠΕ ΒΕΕ παρέχοντας την σχετική τεχνογνωσία. Η συνεργασία αποσκοπεί στο να αποκτήσει ο Δήμος καλύτερη γνώση για τους ρύπους που αποδίδονται στην λειτουργία του διυλιστηρίου και να αναβαθμίσει τις μετρήσεις του Δημοτικού Σταθμού. Η επικέντρωση του ενδιαφέροντός μας στον έλεγχο των συγκεντρώσεων των ρύπων που σχετίζονται με την λειτουργία του διυλιστηρίου δεν μας αφήνει αδιάφορους όσον αφορά  στον έλεγχο των αδιάψευστων εκπομπών  του, οι οποίες με κάθε τεκμήριο θα πρέπει να αναφέρονται στις ελεγκτικές αρχές.
  • Χαρακτήρισε αναξιόπιστη την εταιρεία η οποία δεν ζήτησε καμία συγγνώμη από τον πληθυσμό για τα ρυπαντικά επεισόδια των 9 τελευταίων μηνών, τα οποία ήταν απρόβλεπτα από την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου. Παρά το γεγονός ότι το διυλιστήριο από τα τέλη Σεπτεμβρίου έχει ανακοινώσει ότι βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία, οι εκπρόσωποί του προσπάθησαν να αποδώσουν τα επεισόδια ρύπανσης σε «δυσλειτουργίες» και στις «μεταβατικές συνθήκες»…
  • Κάλεσε τον Δήμο : α) να ενημερώσει το Δημοτικό Συμβούλιο για την τύχη των προστίμων που επέβαλε η Πολεοδομία (ως Νομαρχιακή ή Δημοτική περιουσία) ύστερα από τεκμηριωμένες καταγγελίες της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΩΝΑ κατά  χρονική περίοδο 2008 -2013, β) να υποβάλλει καταγγελία στην Ειδική Υπηρεσία Ελεγκτών Δόμησης και σε οποιαδήποτε άλλη αρμόδια αρχή για την υπέρβαση της νόμιμης κάλυψης κατά την υλοποίηση της επέκτασης του διυλιστηρίου, γ) να εξοπλίσει τον  Δημοτικό Σταθμό Ελέγχου Ρύπανσης και να αποκτήσει δεύτερο κινητό σταθμό δ) να απαιτήσει την απεγκατάσταση των Σταθμών που έχουν εγκαταστήσει τα ΕΛΠΕ,  εν αγνοία και χωρίς έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οροφή του Δημαρχείου και στην οροφή του σχολικού συγκροτήματος του 1ου-3ου Γυμνασίου ε) να διακόψει την χορηγική σχέση με την ρυπογόνο βιομηχανία στ) Να ορίσει ημέρα κινητοποίησης και διαμαρτυρίας για την λειτουργία του διυλιστηρίου.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

FOTO1Στην υποβαθμισμένη αντιπροσωπεία της εταιρείας δε συμμετείχαν τα κορυφαία στελέχη (Δ/νων Σύμβουλος και Δ/ντής Εργοστασίου) που στο παρελθόν εκπροσωπούσαν την εταιρεία, αλλά  ο κ.  Παργινός – Δ/ντής Λειτουργίας των διυλιστηρίων Ελευσίνας και Ασπροπύργου και η κ. Σπυριδάκη – Δ/ντρια Περιβάλλοντος διυλιστηρίων του Νότου καθώς και ο κ.  Στράνης: Δ/ντής Εταιρικών Σχέσεων του Ομίλου ΕΛΠΕ.

Τα στελέχη της εταιρείας – που αντιμετωπίστηκαν με δυσπιστία και έντονη αμφισβήτηση από τους παρευρισκόμενους κατοίκους – απάντησαν  σε ελάχιστα ερωτήματα, χωρίς μάλιστα να δεσμευτούν,  και υποσχέθηκαν να μεταφέρουν στην διοίκηση τα αιτήματα των φορέων.  Απέδωσαν τις μόνιμες εκπομπές σε «έκτακτα» περιστατικά, τα οποία «ελπίζουν» σύντομα να σταματήσουν, χαρακτήρισαν «υδρατμούς» τα καυσαέρια των καμινάδων για τις οποίες – όπως και για τον πυρσό – δήλωσαν ότι έχουν φροντίσει να έχουν τέτοιο ύψος ώστε οι εκπομπές να πηγαίνουν ψηλά στην ατμόσφαιρα και να μην διαχέονται στην γύρω περιοχή, ότι τα προβλήματα με τις διάχυτες εκπομπές Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου επιλύθηκαν  και ότι θα υπάρξει πρόγραμμα μετρήσεων των διάχυτων εκπομπών το 2013, ότι είχαν ενημερώσει την Δημ. Αρχή για τους θορύβους του καλοκαιριού, ότι δεν τους αρκούν οι ανώνυμες καταγγελίες των δημοτών για τις οσμές, για τις οποίες δεν αποδέχτηκαν ότι προέρχονται από το διυλιστήριο!

DSCF0964Αναγκάστηκαν να παραδεχτούν: α)  την διαγραφή της εταιρείας από τον κανονισμό ΕΜΑS ύστερα από καταγγελία της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΩΝΑ β) την συνέχιση της άντλησης πετρελαιοειδών από τις διαρροές του διυλιστηρίου στο υπέδαφος εντός της ΠΥΡΚΑΛ,  και γ) τη διακοπή λειτουργίας της στρατηγικού χαρακτήρα μονάδας FLEXICOCKER – λίγους μόλις μήνες μετά την έναρξη λειτουργίας της –  την οποία χαρακτήρισαν «περιβαλλοντική».

Τέλος, ο Δ/ντής Εταιρικών Σχέσεων του Ομίλου, αφού παραδέχτηκε ότι το πρόγραμμα των χορηγιών ξεκίνησε ταυτόχρονα με την εξαγγελία της επένδυσης  το 2006,  χαρακτήρισε τις χορηγίες …«δράσεις»,  παρείχε στήριξη προς την Δημ. Αρχή ζητώντας της να δώσει στοιχεία ανθρώπων που έχουν ανάγκη για να «βοηθήσει η εταιρεία», η οποία είναι πρόθυμη να ενισχύσει και τον πολιτισμό και τον αθλητισμό, και τίθεται στην διάθεση των συλλόγων… Τέλος, στο ερώτημα από το ακροατήριο «την ομάδα μπάσκετ θα την σώσετε;» απάντησε ότι ειλικρινά δεν ξέρει και ότι ευτυχώς παραιτήθηκε ο προπονητής..!

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

 Η Δημοτική Αρχή δεν μπόρεσε να δικαιολογήσει την 9-μηνη σιωπή και απραγία της για το θέμα. Εκτέθηκε ανεπανόρθωτα με την απόκρυψη από την δημοσιότητα των 4 επιστολών του Δημάρχου προς τα ΕΛΠΕ.  «Η κατάσταση τώρα είναι διαμορφωμένη. Τώρα, ό,τι αρπάξουμε από αυτούς για να ξαναβγούμε …».  Έ,τσι απλά σκέφτεται και πράττει η Δημοτική Αρχή!

536944_10200491275146093_1986284585_nνΑφού πρώτα μπαινοβγήκε αρκετές φορές στο διυλιστήριο αναζητώντας  ευτελή χορηγικά οφέλη, τις περισσότερες φορές ψηφοθηρικού χαρακτήρα, φρόντισε να ανταποδώσει με ξενάγηση αντιπροσωπείας της Δημοτικής Αρχής στις εγκαταστάσεις του διυλιστηρίου την χρονική στιγμή που ο ουρανός της Ελευσίνας ήταν «κόκκινος» από τις δυσλειτουργίες της εγκατάστασης και τα αλλεπάλληλα ακραία ρυπαντικά επεισόδια…

Για να τηρηθούν τα προσχήματα ο ξεναγός δεν ήταν η εταιρεία αλλά το Σωματείο Εργαζομένων, το οποίο υποκατέστησε την εταιρεία στις συζητήσεις με την Δημοτική Αρχή ακόμα και σε ζητήματα ρύπανσης! Η επιλογή δικαιολογήθηκε με κουτοπόνηρα ευφυολογήματα: οι εργαζόμενοι είναι οι πρωτίστως πληττόμενοι από την ρύπανση, οι πρώτοι που κινδυνεύουν  από ενδεχόμενο ατύχημα άρα …εν δυνάμει σύμμαχοί μας και …πληροφοριοδότες μας για όσα κρύβει η εταιρεία για την ρύπανση! Εδώ η πώληση «εργατοπατερισμού» από τη Δημοτική Αρχή αποσκοπεί  στον ψηφοθηρικό προσεταιρισμό των εργαζομένων της ρυπογόνου εταιρείας μέσω της υποδήλωσης ότι «οι άλλοι» που φωνάζουν για τη ρύπανση είναι εναντίον τους, αλλά και στην αθώωση της ίδιας της εταιρείας, που κατά τον Δήμαρχο έχει δικαίωμα ακόμα και να συνδιαμορφώνει την μορφή της πόλης!!! Μήπως στελέχη της Δημοτικής Αρχής δεν αναμεταδίδουν ότι αιτία των «δυσλειτουργιών» του Flexicocker και όσων  συμβαίνουν στα ΕΛΠΕ  είναι οι νέοι και άπειροι δόκιμοι τεχνικοί της εταιρείας;

Η Δημοτική Αρχή θέλησε να εισαγάγει  το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο με«αθόρυβο, κομψό και διακριτικό» τρόπο. Δεν το πέτυχε. Επί 9 μήνες δεν παρήγγειλε σε καμία ελεγκτική αρχή τον έλεγχο της εγκατάστασης, ούτε δημοσιοποίησε το πρόβλημα. Τώρα εμφανίζεται ως θιασώτης του καθημερινού ελέγχου αποκλείοντας κινητοποιήσεις και διαμαρτυρίες για «κάποιους καπνούς»! Πόσο πιστευτή άραγε γίνεται όταν πλέον, μετά από 9 μήνες σιωπής, κι ενώ η δυσαρέσκεια των πολιτών για την απραγία της είναι στο κατακόρυφο, απευθύνεται στις ελεγκτικές αρχές με επιστολές, τις οποίες σπεύδει τώρα να δημοσιοποιήσει, όχι για να παραγγείλει αυτοψίες, αλλά για να αναζητήσει ενημέρωση για το αν αυτεπάγγελτα  πραγματοποίησαν ελέγχους!

Παρότι από την κίνηση πολιτών ECOELEUSIS  με έντονο και τεκμηριωμένο τρόπο ζητήθηκε από την Δημ. Αρχή να αλλάξει άρδην πολιτική,  η στάση της, όπως αυτή εκφράστηκε από τις τοποθετήσεις του Δημάρχου και του Προέδρου του Δημ. Συμβουλίου και υπό την πλήρη ανοχή των λοιπών μελών της πλειοψηφίας, παρέμεινε απογοητευτική:

  • Όχι μόνο δεν αποστασιοποιήθηκε από το πρόσφατο, αμαρτωλό για το θέμα, παρελθόν της δημοτικής πολιτικής αλλά έδειξε ιδιαίτερα ενοχλημένη όταν της υπενθυμίστηκαν οι αδιάψευστες ευθύνες  των προκατόχων της. Αντίθετα, συνεχίζει την πολιτική του παρελθόντος, αποδίδοντας την κριτική σε δήθεν «ξεκαθάρισμα λογαριασμών με τα φαντάσματα του παρελθόντος»!
  • Όχι μόνο δεν τερματίζει την χορηγική σχέση με τα ΕΛΠΕ, που εκ των πραγμάτων δημιουργεί σχέσεις συναλλαγής, εξωραϊσμού και συμψηφισμού, αλλά υπερθεματίζει των υστερόβουλων χορηγιών, οι οποίες προσλαμβάνουν πλέον πελατειακά χαρακτηριστικά εξαρτώντας, ακόμα περισσότερο, τον Δήμο και την πόλη από τους ρυπαντές της! Δε γνωρίζουμε καμία βιομηχανική πόλη της Ευρώπης στην οποία ο υποψήφιος επενδυτής να δώρησε  ιατρικές εξετάσεις στον πληθυσμό, να μοίρασε δωρεάν πετρέλαιο σε  κατοίκους, να επιχορήγησε την ομάδα basket της πόλης, να  επιδόθηκε σε αδιανόητες για τον Κοινοτικό μέσο όρο πρακτικές με σκοπό να εξευμενίσει την κοινή γνώμη και να μην αντιμετώπισε τη δημόσια καχυποψία ή  χλεύη!
310037_10200491281546253_1131917557_nν

Ξενάγηση της Δημοτικής Αρχής στο νέο διυλιστήριο.

Δε γίνεται να συνδιαμορφώσουμε μια ήδη χαραγμένη από την ίδια την Δημ. Αρχή πολιτική, ούτε να διαχειριστούμε συλλογικά τις επιπτώσεις της.

Το πως θα γίνεται έλεγχος της εγκατάστασης και από ποιούς, με ποιές αδιάβλητες διαδικασίες, που θα μας οδηγούν σε συμπεράσματα και στην τεκμηρίωση μέτρων που πρέπει να ληφθούν, πώς θα διαμορφώσουμε ένα διεκδικητικό πλαίσιο με σκοπό την συνεχή πίεση προς την εταιρία για την λήψη συγκεκριμένων μέτρων, που να περιορίζουν όσον είναι δυνατόν τις οχλήσεις, δεν θα τα διαχειριστούμε με την εταιρεία.

Η Δημοτική Αρχή έχει ήδη αυτο-στοχοποιηθεί, ως φιλο-ΕΛΠΕ. Η μόνη πρόοδος που καταγράφεται είναι ότι από την θεωρία των …«υδρατμών» προσχωρεί  στην θεωρία της …«πιθανής ρύπανσης»!  Όλη η  ευθύνη δική της!

Σχετικά chris

x

Δείτε επίσης

foto1 800x447 1

Πάνω από 2.000.000€ για την τελετή έναρξης κι άλλα τινά!

Σε προηγούμενο άρθρο μας επισημαίναμε ότι – ανεξαρτήτως του αισθητικού αποτελέσματος –  η τελετή έναρξης της φιλοξενίας του θεσμού της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας, στις αρχές του ...

IMG 20230211

Για μία νύχτα ή για καλύτερες μέρες; (Άρθρο του Χρήστου Χρηστάκη)

Ήταν τυχαία, άραγε, η επιλογή του κεντρικού γεγονότος της τελετής έναρξης της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας; Η ανέλκυση από το βυθό, με πλωτό γερανό, ενός  «φαλαινοειδούς» – ...