«Το ιερό της Δήμητρας στην Κύθνο και το αττικό ελευσινιακό σκεύος». Διδακτορική Διατριβή της Μητσοπούλου Χριστίνας.

Το κείμενο της Διδακτορικής Διατριβής  της Μητσοπούλου Χριστίνας  ( 2007 – Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Τομέας Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης) δεν διατίθεται προς το παρόν από το Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.

 

 

 

 

Σχετικά chris