«Ρύπανση των επιφανειακών υδάτων και θαλάσσιων ιζημάτων στην θαλάσσια περιοχή της Ελευσίνας», του Βασ. Ζωχιού.

Διαβάστε την Διπλωματική Εργασία (2011- ΕΜΠ/Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών/Τομέας Φυσικής/ Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας σε συνεργασία με την  Σχολή Χημικών Μηχανικών.  Υπεύθυνη Καθηγήτρια Αικατ. Χαραλάμπους) του Ζωχιού Βασίλη ΕΔΩ. Διαβάστε μια σύντομη περιγραφή της Εργασίας.

Σχετικά chris

x

Δείτε επίσης

«Μελέτη κατανομής αερομεταφερόμενων ρύπων στο Θριάσιο Πεδίο περιοχής Ελευσίνας». Διδακτορική Διατριβή του Αναστ. Χρηστίδη.

Δείτε/Ανοίξτε το κείμενο της Διδακτορικής Διατριβής (1995- ΕΜΠ/Τμήμα Χημικών Μηχανικών) του Αναστ. Χρηστίδη  ΕΔΩ.    

clip image002

Διερεύνηση της ρύπανσης από υδρογονάνθρακες στα υπόγεια νερά των νεοτεταρτογενών στρωμάτων του Θριάσιου Πεδίου – Διδακτορική Διατριβή Παναγιώτας Μακρή.

  «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ ΣΤΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ ΤΩΝ ΝΕΟΤΕΤΑΡΤΟΓΕΝΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ»   ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΑΚΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΓΕΩΛΟΓΟΣ Διδακτορική Διατριβή της Γεωλόγου ...