Φύτεψαν ένα JUMBO εκεί που απαγορευόταν!

100 2033Εν κρυπτώ και παραβύστω και σε πλήρη άγνοια του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας η Δημοτική Αρχή φύτευσε ένα JUMBO εκεί που 2 πολεοδομικά διατάγματα το απαγόρευαν!  Προηγουμένως χρειάστηκε η βοήθεια της καθ’ ύλην αρμόδιας Δημοτικής Υπηρεσίας. Η Πολεοδομία του Δήμου, με την έκδοση της 52/11 οικοδομικής άδειας, βαφτίζοντας το κρέας … ψάρι, άλλαξε χρήση σε ένα «υπόστεγο αποθήκης» 5.700 τ.μ  μετατρέποντάς το σε «κατάστημα»! Η οικοδομική άδεια, την ύπαρξη της οποίας αγνοούσαν ακόμα και Σύμβουλοι ή Αντιδήμαρχοι,  έγινε αντιληπτή 4 μήνες μετά όταν είχε ήδη παρέλθει η προθεσμία για την άσκηση προσφυγής στα αρμόδια δικαστήρια. Η όλη μεθόδευση έχει αναστατώσει δικαίως τον εμπορικό κόσμο της πόλης που πλήττεται εκτός από την κρίση και από την χωροθέτηση αυτή.

 • Στην συμβολή των οδών Αφών Μουρίκη και Κανελλοπούλου, στο παραλιακό μέτωπο της πόλης, σε 2 οικόπεδα 10 στρ. και 5 στρ.  (συνολικής έκτασης 15 περίπου στρ.) είχαν ανεγερθεί: α) στο πρώτο υπόστεγα αποθήκης 5.700 τ.μ με οικοδομική άδεια του 1987  και β) στο δεύτερο αυθαίρετα υπόστεγα τουλάχιστον 4.200 τ.μ. Στο ενιαίο ακίνητο ασκούσε δραστηριότητα μέχρι πριν λίγα χρόνια ο Οργανισμός Δημοσιογραφικού Χάρτου (Ο.Δ.Χ).
 • Το ισχύον Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ) του Δήμου με σαφήνεια καθορίζει χρήση Πολεοδομικού Κέντρου στην ευρύτερη περιοχή του ενιαίου ακινήτου -που ανήκει στο Οικοδομικό Τετράγωνο (Ο.Τ) 41θ- και επιβάλλει την πολεοδομική του αναμόρφωση με εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15 του ν.2508/97,  με έμφαση στις χρήσεις αναψυχής και πολιτιστικών δραστηριοτήτων ενώ ρητά εξαιρεί μεταξύ άλλων  τα πολυκαταστήματα και τις υπεραγορές. (Ομοίως και το ρυμοτομικό διάταγμα του 2003 για τον οικισμό των Εργατικών Κατοικιών).
 • Ήδη, σε υλοποίηση των κατευθύνσεων του Γ.Π.Σ το Δημοτικό Συμβούλιο με την 320/2007 απόφασή του είχε  εγκρίνει την Μελέτη πολεοδομικής αναμόρφωσης – μεταξύ άλλων – και του (Ο.Τ) 41θ. Σύμφωνα με την Μελέτη τα υπόστεγα αποθήκης ρυμοτομούνταν με την διάνοιξη οδού, πεζοδρόμου και την δημιουργία κοινοχρήστου χώρου και χώρου πρασίνου.  Επιπλέον, με την 254/08 απόφασή του το Δημ. Συμβούλιο Ελευσίνας είχε γνωμοδοτήσει επί των ενστάσεων και είχε απορρίψει την ένσταση του Ο.Δ.Χ. Η κατ΄ εντολή του Γ.Π.Σ αναθεώρηση του εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου βρισκόταν ήδη σε διαδικασία  έγκρισης από το ΥΠΕΚΑ.
 • Το ακίνητο μεταβιβάστηκε το 2007 από τον ΟΔΧ στην EUROBANK η οποία με την σειρά της το ενοικίασε με leasing στον Ο.Δ.Χ. Tον Ιούνιο του 2011 ο Ο.Δ.Χ το υπομίθωσε στο JUMBO.  H επίμαχη 52/2011 οικοδομική άδεια εξεδόθη στο όνομα του Ο.Δ.Χ με προφανή σκοπό να εγκατασταθεί σε αυτό το πολυκατάστημα JUMBO. Με την άδεια  αυτή δόθηκε η δυνατότητα αλλαγής χρήσης των κενών υποστέγων αποθήκης 5.700τ.μ σε … κατάστημα!
 • Με την άδεια αυτή   η Υπηρεσία Πολεοδομίας – με την πλήρη πολιτική κάλυψη της Δημοτικής Αρχής- «ρυθμίζει» κάτι που καμιά κρατική αρχή  δεν έχει καταφέρει να ρυθμίσει: ποιό είναι το μέγεθος ή το όριο επιφάνειας κτίσματος, πάνω από το οποίο, μπο­ρεί να θεωρείται το κτίσμα πολυκατάστημα ή υπεραγορά; Η επιφάνεια των 600 τ.μ. κατά την κοινή πείρα αποτελεί κριτήριο και για τις εντός σχεδίου περιοχές. Η Υπηρεσία Πολεοδομίας του Δήμου, λοιπόν, «νομολόγησε» ότι κτίσμα 5.700 τ.μ μπορεί να θεωρηθεί απλό εμπορικό κατάστημα!
 • Η έκδοση της 52/2011 οικοδομικής άδειας αντιστρατεύεται την ρητή εντολή του Γ.Π.Σ ως προς τις χρήσεις γης, απαλλάσσει την ιδιοκτησία από την ρυμοτόμηση και την εισφορά σε γη 7 περίπου στρεμμάτων, ακυρώνει στην πράξη την πολεοδομική αναμόρφωση της περιοχής και εγκαθιστά δια της πλαγίας οδού την χρήση πολυκαταστήματος που απαγορεύεται τόσο από το Γ.Π.Σ όσο και από το ρυμοτομικό διάταγμα των Εργατικών Κατοικιών.
 • Στερείται σοβαρότητας και απευθύνεται μόνο σε αφελείς το επιχείρημα που προβάλλεται από την Δημοτική Αρχή  ότι το πολυκατάστημα JUMBO  που καταλαμβάνει πάνω από  5.700 τ.μ αποτελεί ένα απλό εμπορικό κατάστημα. Στις αποδείξεις λιανικής πώλησης του καταστήματος του Ασπροπύργου το ίδιο το JUMBO αυτοπαρουσιάζεται ως «πολυκατάστημα». Δηλ. στην Ελευσίνα που απαγορεύεται η χρήση πολυκαταστήματος αυτοπαρουσιάζεται ως κατάστημα ενώ στον  Ασπρόπυργο που επιτρέπεται η χρήση ως πολυκατάστημα!
 • Μόλις έγιναν αντιληπτές εργασίες μετατροπής των υποστέγων (αυθαίρετων και μη) σε υπερκαταστήματα η Κίνηση Πολιτών ECOELEUSIS με δύο αιτήσεις της, η Επιτροπή Κατοίκων Παραλίας, μεμονωμένοι αιρετοί καθώς και ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες απευθύνθηκαν στην Πολεοδομία και στον Δήμο για την παροχή στοιχείων και ζήτησαν την ανάκληση των αδειών. Με σκόπιμη χρονική καθυστέρηση η υπηρεσία του Δήμου  χορήγησε τα στοιχεία όπου με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι: η άδεια αφορούσε ακίνητο στο οποίο ήταν ανεγερμένα αυθαίρετα κτίσματα τα οποία δεν αποτυπώνονταν στο Τοπογραφικό του φακέλου ενώ  εργασίες εκτελούνταν και στα αυθαίρετα κτίσματα του δεύτερου οικοπέδου.  «Ανάκληση ή ακύρωση παράνομης οικοδομικής αδείας γίνεται οποτεδήποτε, αν συντρέχουν λόγοι προστασίας κοινωνικού συμφέροντος ή αν η έκδοσή της βασίστηκε σε ψευδή στοιχεία με υπαιτιότητα του ενδιαφερομένου»  (ΣτΕ289/93, 1223/93, 1529/93, Εγκ.55214/896/13.8.97 Αποδοχή Γνωμ. ΝΣΚ414/97 και Έγγρ.48555/01).
 • Μόνο ύστερα από καταγγελίες μας η Υπηρεσία Πολεοδομίας προέβη σε αυτοψίες, διαπίστωσε τα καταγγελλόμενα και διέταξε παραπλανητικά διακοπή εργασιών αντί να ανακαλέσει την άδεια  και ταυτόχρονα ειδοποίησε το αστυνομικό τμήμα ότι χορηγεί προθεσμία 15 ημερών συνέχισης των εργασιών για να κατεδαφιστούν τα αυθαίρετα κτίσματα. Η συνέχιση αυτή των εργασιών ήταν το προκάλυμμα  για να ολοκληρωθούν οι λοιπές  εργασίες εγκατάστασης του εξοπλισμού του καταστήματος.
 • Η Πολεοδομία διαπίστωσε παρανομίες και  διέκοψε τις οικοδομικές εργασίες όταν αυτές είχαν τελειώσει, ακριβώς την προηγουμένη της έναρξης λειτουργίας του JUMBO! Kαι έθεσε προθεσμία 4 μηνών για αναθεώρηση της άδειας αντί να ανακαλέσει την άδεια. Ήδη η άδεια έχει αναθεωρηθεί από τον Δεκέμβριο του 2011 ενώ τα αυθαίρετα υπόστεγα του δεύτερου οικοπέδου έχουν μετατραπεί σε αποθήκη στην οποία εκτός των άλλων στεγάζονται οι τουαλέτες και μηχανολογικός εξοπλισμός του πολυκαταστήματος! Με την δρομολογημένη πλέον τακτοποίηση για 30 χρόνια (ν. 4014/2011)  των αυθαίρετων υποστέγων του δεύτερου οικοπέδου, τα οποία συναρθρώνονται λειτουργικά με το κύριο πολυκατάστημα,  φυτεύτηκε ένα JUMBO 10.000 τ.μ περίπου σε ένα -εν τοις πράγμασι ενιαίο- οικόπεδο 15 στρεμμάτων, εκεί που οι χρήσεις γης το απαγορεύουν! Ελλάς το μεγαλείο σου!
 • Η αυτοψία που ζητήσαμε ανάγκασε την Πολεοδομία να διορθώσει τις … αβλεψίες της: να διαπιστώσει αυθαίρετα κτίσματα 5.993τ.μ και να επιβάλει πρόστιμα ανέγερσης 1.035.324 € και πρόστιμα διατήρησης αυθαιρέτων 420.296 € !
 • Επιπλέον, κατά το άρθ.5 του ισχύοντος ΓΟΚ/85 “δεν επιτρέπεται να μεταβάλλονται η σύμφωνα με την οικοδομική άδεια χρήση του κτιρίου ή μέρους αυτού και οι διαστάσεις των χώρων κοινής χρήσης χωρίς προηγούμενη σχετική άδεια της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας, εφόσον η μεταβολή αυτή θίγει τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις…”. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι για τη μεταβολή της χρήσης του κτιρίου απαιτείται άδεια της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας, η οποία χορηγείται εφόσον με τη νέα χρήση δεν παραβιάζονται οι ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις, ήτοι τόσον οι αναφερόμενες στους όρους δόμησης (συντελεστής δόμησης, ποσοστό κάλυψης αποστάσεις του κτιρίου από τα όρια του οικοπέδου κλπ.), όσον και οι αφορώσες στις επιτρεπόμενες για την περιοχή χρήσεις. Στην προκειμένη περίπτωση παραβιάζεται τόσο  η ισχύουσα κάλυψη όσο και η εν τοις πράγμασι, λόγω του μεγέθους του εμπορικού καταστήματος, χρήση γης.
 • Οι κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις στην τοπική οικονομία είναι ήδη αισθητές καθώς δημιουργούνται συνθήκες αθέμιτου και εξουθενωτικού ανταγωνισμού. Δεκάδες μικροί επαγγελματίες έχουν διαπιστώσει σημαντικές πιέσεις στον τζίρο τους και δυστυχώς οι απώλειες θέσεων εργασίας δεν είναι μετρήσιμες. Καθώς ο τζίρος του JUMBO δεν επιστρέφει στην τοπική αγορά οι επιπτώσεις ούτε ισοφαρίζονται, ούτε αναπληρώνονται. Η Δημοτική Αρχή αδιαφόρησε για τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις υποδηλώνοντας την πλήρη εξάρτησή της από το ίδιο το πρόσφατο παρελθόν της και από τα συμφέροντα που επωφελούνται. Έδειξε παντελή αναλγησία όταν της ζητήθηκε να υπερασπιστεί τις δικές της αποφάσεις για το Γ.Π.Σ: να μην επιτρέψει υπερκαταστήματα εκεί που η ίδια τα έχει απαγορεύσει!
 • Η εν λόγω πράξη είναι και επικίνδυνη διότι υποδεικνύει τη μέθοδο σε όμορους ιδιοκτήτες του παραλιακού μετώπου, ένθεν και εκείθεν του JUMBO, να αποφύγουν την πολεοδόμηση της υπό ανάπλαση περιοχής!
 • Αποτελεί δείγμα γραφής της  «πρωτοποριακής» Δημοτικής Αρχής η μία υπηρεσία της (Τεχνική) να πολεοδομεί την περιοχή και η άλλη (Πολεδομία) να την αναιρεί στην πράξη. Η ευθύνη βαρύνει συνολικά τα στελέχη της Δημ. Αρχής: και τους  γνωρίζοντες όσο και τους  μη γνωρίζοντες οι οποίοι, όταν έμαθαν, ελάχιστα έπραξαν για την ανάκληση των αδειών. Είναι  τραγελαφικό, μάλιστα, η Δημ. Αρχή να συγκαλεί το Δημ. Συμβούλιο για να εκδώσει ανέξοδο ψήφισμα υπεράσπισης του Γ.Π.Σ από τα …JUMBO όταν η ίδια άναψε το πράσινο φως υπονόμευσης του Γ.Π.Σ με την άδεια που εξέδωσε!
 • Ως πράξη άγριας εκδούλευσης και κοροϊδίας ανύποπτων ανθρώπων μπορεί να χαρακτηριστεί η νέα Πολεοδομική Μελέτη αναμόρφωσης της περιοχής που κατέθεσε πρόσφατα στο Δημοτικό Συμβούλιο η Δημοτική Αρχή που ρυμοτομεί το υπερκατάστημα το οποίο η ίδια φύτευσε στην παραλία!
 • 100 2043Ως σκέψη και ως ιδέα αποτελεί, εκτός από επιβράβευση της ανομίας, κατάλοιπο πελατειακής νοοτροπίας ο ισχυρισμός του Δημάρχου ότι με το JUMBO στην θέση των ρυμοτομούμενων υποστέγων του Ο.Δ.Χ η παραλία γίνεται επισκέψιμη από τους …πελάτες του υπερκαταστήματος. Μήπως δεν θα ήταν κακή η εγκατάσταση ενός ΙΚΕΑ μέσα στα 37 στρέμματα του «σκοτεινού» Κρόνου; Μήπως οι λιανεμπορικές επιχειρήσεις του Ομίλου Φουρλή πρέπει να χωροθετηθούν στην περιοχή χονδρεμπορίου στο Στρίφι, μήπως οι πελάτες του JUMBO χρήζονται οιωνεί ψηφοφόροι μιας Δημοτικής Αρχής που έφερε «κάτι που έλειπε από την Ελευσίνα»;
 • Η φράση «καθ’ όλα νόμιμα» εκφέρεται όλο και πιο συχνά, όχι από τα αμυνόμενα συμφέροντα αλλά από τους Δημοτικούς μας ταγούς: στην περίπτωση της φόρτωσης των τοξικών αποβλήτων από τη POLYECO στο λιμάνι, στην περίπτωση του JUMBO, στην περίπτωση της αδειοδότησης  ανενεργού μαρμαράδικου στην γενική κατοικία του Σαρανταποτάμου, στην περίπτωση των έργων με σκανδαλώδη προεπιλογή δυτικά και ανατολικά της οδού Κυπραίου και στις συμπληρωματικές συμβάσεις τους που απαιτεί η SAMOKAT, στην περίπτωση του ΚΔΑΥ συσκευασιών κ.α
 • ΥΓ1: Για την υπεράσπιση του Γ.Π.Σ  και εναντίον της εγκατάστασης του JUMBO δραστηριοποιήθηκαν έντονα: η Κίνηση Πολιτών ECOELEUSIS, η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ, η Δημοτική Παράταξη ΠΡΩΤΗ ΠΟΛΗ, ο Αντιδήμαρχος Λιάσκος Δημ., ο Σύμβουλος της Δημοτικής Κοινότητας Ελευσίνας Μακροδήμος Γιάννης και Επαγγελματίες της περιοχής.
 • ΥΓ2 : Ο Οργανισμός Δημοσιογραφικού Χάρτου(Ο.Δ.Χ) ήταν «καθ’ όλα νόμιμα» χορηγός των ΑΙΣΧΥΛΕΙΩΝ το 2007 με 15.000 € και το 2008 με 10.000 €.

Σχετικά chris

x

Δείτε επίσης

LNG Photo Edited1

ΚΡΟΝΟΣ: Δύο προτάσεις άμεσων ενεργειών- Δελτίο Τύπου των Κινήσεων Πολιτών

  Η Δημοτική Αρχή, δεν έχει λάβει καμία ουσιαστική πρωτοβουλία για την απόκρουση των σχεδίων τόσο του ΔΕΣΦΑ για την διακίνηση του Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου ...

320238461 880149756675812 605645291211298751 n

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ στις προστατευτέες εκβολές του Σαρανταπόταμου και όπου γης..

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ στις προστατευτέες εκβολές του Σαρανταπόταμου και όπου γης… Share this...FacebookPinterestTwitterLinkedin