Περιβάλλον

«Συμβολή στην μελέτη της ρύπανσης των παράκτιων ιζημάτων του Κόλπου της Ελευσίνας». Μελέτη των Π. Αλευρά & Ν. Κολισπονιάτη

Η Μελέτη των Π. Αλευρά και Ν. Κολισπονιάτη (ΕΜΠ/Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών) ανακοινώθηκε στο 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας (2006). Κατεβάστε την ανακοίνωση ΕΔΩ.

Περισσότερα»

«Τεχνητός εμπλουτισμός υπόγειων υδροφόρων με επεξεργασμένα λύματα – περίπτωση εφαρμογής στο Θριάσιο Πεδίο». Μεταπτυχιακή Εργασία της Ελένης Χρυσικού.

Αντικείμενο αυτής της Μεταπτυχιακής Εργασίας (2008 /ΕΜΠ -Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών » Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων») της Ελένης Χρυσικού είναι η μελέτη του τεχνητού εμπλουτισμού και των μεθόδων μέσω των οποίων μπορεί να πραγματοποιηθεί η εφαρμογή του και η ...

Περισσότερα»

«Υλοποίηση μεθοδολογικού πλαισίου για την κατάρτιση χαρτών πλημμύρας. Εφαρμογή στο Σαρανταπόταμο Ελευσίνας», της Τουτζιάρη Μαγδαληνής.

Δείτε την Διπλωματική Εργασία (ΕΜΠ/Σχολή Πολιτικών Μηχανικών – 2012) της Τουτζιάρη Μαγδαληνής ΕΔΩ. Διαβάστε μια σύντομη περιγραφή της Εργασίας.  

Περισσότερα»

«Η ποιότητα ζωής σε 6 Δήμους της Δυτ. Αττικής». Διπλωματική Εργασία της Αγγελικής Χέλμη.

Πρώτη με διαφορά και «πράσινη» η Φυλή, «συνεπής» στα πανεπιστημιακά της καθήκοντα η Ελευσίνα, «υποβαθμισμένα» σε σχέση με άλλα χρόνια τα Ανω Λιόσια, «βιομηχανικός» αλλά χωρίς «κεντρική θέρμανση» ο Ασπρόπυργος, «κάτω από τη βάση» το Ζεφύρι, ενώ η κοινότητα Μαγούλας ...

Περισσότερα»

«Μελέτη μορφών μετάλλων σε μικροπεριβάλλοντα του κόλπου της Ελευσίνας με χρήση ανοδικής αναδιαλυτικής βολταμμετρίας». Διδακτορική Διατριβή της Αλεξ. Παυλίδου

Διαβάστε την Διδακτορική Διατριβή (1998-Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο/Σχολή Θετικών Επιστημών/Τμήμα Χημείας) της Χημικού Αλεξάνδρας Παυλίδου ΕΔΩ.        

Περισσότερα»

«Μελέτη επένδυσης ειδικής τεχνολογίας βιοαντιδραστήρων άλγης για τη δέσμευση του CO2 για την τσιμεντοβιομηχανία Τιτάν». Διπλωματική Εργασία της Μαργαρίτας Χάλαρη.

Διαβάστε μια περιγραφή της Διπλωματικής Εργασίας (ΕΜΠ, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών. Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας. Εργαστήριο Οργάνωσης Παραγωγής) της Μαργαρίτας Χάλαρη ΕΔΩ.      

Περισσότερα»

«Παραγωγικότητα ναυπηγείου – διαχείριση της επιχειρησιακής επίδοσης». Διπλωματική Εργασία της Αθανασιάδη Ελένης.

Δείτε την Διπλωματική Εργασία (ΕΜΠ, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, Τομέας  Θαλάσσιων Μεταφορών – 2007) της Αθανασιάδη Ελένης ΕΔΩ. Διαβάστε μια  σύνοψη της Εργασίας.

Περισσότερα»

«Γεωμορφολογική και περιβαλλοντική μελέτη του Θριάσιου πεδίου». Διδακτορική Διατριβής της Αικ. Καράμπελα.

Διδακτορική Διατριβή της ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (1997- ΕΜΠ/Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Γεωλογίας). Δείτε περισσότερα ΕΔΩ.    

Περισσότερα»