Αρχειοθήκη

Αναπάντητα ερωτήματα για τις δύο πυρκαγιές στην περιοχή Σαρανταπόταμου. Δώστε στοιχεία για 5 πυρκαγιές στο Θριάσιο!

Δελτίο Τύπου    

Περισσότερα»

Ο θόρυβος των ΕΛΠΕ και η εκκωφαντική σιωπή της Δημοτικής Αρχής.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ                

Περισσότερα»

Αυθαίρετη κατάληψη του πεζόδρομου της πλατείας Ευμολπιδών με σταθερές κατασκευές από το κατάστημα «Γρηγόρης» με την ανοχή της Δημ. Αρχής.

ΕCOELEUSIS_ΓΡΗΓΟΡΗΣ Ι ΕCOELEUSIS_ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΙΙ ΕCOELEUSIS_ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΙΙΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ Ι ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΙΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΙΙΙ                  

Περισσότερα»

Καταγγελία για πράξεις και παραλήψεις της Υπηρεσίας Πολεοδομίας του Δήμου Ελευσίνας!

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Περισσότερα»

Ο Οργανισμός της Αθήνας δεν ενέταξε στην Ζώνη Προστασίας ορεινών όγκων το Μελετάνι!

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Περισσότερα»

Στην ζώνη υψηλής προστασίας του ορεινού όγκου του Τρικέρατου η χωματερή βιομηχανικών αποβλήτων της MANDRECO!

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Περισσότερα»

Άδεια για νέες λιμενικές εγκαταστάσεις κι επιχώσεις στην Χαλυβουργική

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ (02/05/2011)

Περισσότερα»

Διακίνηση επικίνδυνων αποβλήτων διυλιστηρίων στο λιμάνι της Ελευσίνας. Δυσφημίζει την πόλη η Δημοτική Αρχή !

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Περισσότερα»

Φόρτωση τοξικών και επικίνδυνων αποβλήτων Διυλιστηρίων στο Λιμάνι της Ελευσίνας !

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ                                                                             ...

Περισσότερα»

Πολιτική λύση, τώρα!

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ (21/02/2011)

Περισσότερα»